Nowy sklep

już ON-LINE

Choroba niedokrwienna serca - przyczyny, objawy, leczenie, czynniki ryzyka

Choroba niedokrwienna serca polega na niedostatecznym dostarczeniu mięśnia sercowego tlenu i składników odżywczych. Objawia się przede wszystkim bólem w klatce piersiowej, który ma postać ucisku i gniecenia. Wywoływany jest najczęściej przez wysiłek fizyczny i stres. Jeśli po chwili spoczynku ból nie ustępuje należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdyż istnieje ryzyko zawału serca.

Spis treści

Choroba niedokrwienna serca jest to każdy stan, podczas którego dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego bez względu na przyczynę. Poprzez niedokrwienie rozumie się niedostateczne zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew, a co za tym idzie w tlen i składniki odżywcze.

Choroba wieńcowa - zespoły wieńcowe

Choroba wieńcowa to stan, w którym dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego z powodu zmian w tętnicach wieńcowych.

Choroba wieńcowa
Stabilne zespoły wieńcowe Ostre zespoły wieńcowe
1. Stabilna dławica piersiowa Bez uniesienia ST Z uniesieniem ST
2. Dławica odmienna (Prinzmetala) Niestabilna dusznica
bolesna
Zawał serca z
uniesieniem ST
3. Sercowy zespół X Zawał serca bez
uniesienia ST
 
4. Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi    

Stabilne zespoły wieńcowe to:

 1. Stabilna dławica piersiowa
 2. Dławica odmienna (Prinzmetala) – objawy związane ze skurczem naczynia wieńcowego
 3. Sercowy zespół X – objawy związane z upośledzeniem przepływu krwi w drobnychnaczyniach. Obraz tetnic wieńcowych w wykonywanej koronarografii jest najcześciej prawidłowy. Dodatkowo u około 1/3 osób z sercowym zespołem X występują zaburzenia psychiczne, które mogą nasilać dolegliwości.
 4. Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi – mostek mięśniowy oznacza włókno mięśnia, które przebiega nad tętnicą wieńcową i blokuje dowóz krwi. Podczas skurczu mięśnia mostek mięśniowy nad tetnicą wieńcową zwęża jej światło doprowadzając do powstania objawów dławicowych.

Zobacz wideo: Jak wygląda wizyta u kardiologa

Ostre zespoły wieńcowe

W przypadku każdego ostrego zespołu wieńcowego dochodzi do nagłego niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Reklama

Choroba niedokrwienna serca - objawy

Objawem niedokrwienia serca jest przede wszystkim ból w klatce piersiowej. Ma on najczęściej postać ucisku, gniecenia, prawie nigdy nie jest to ból ostry, kłujący. Zazwyczaj odczuwany jest w środku klatki piersiowej, za mostkiem, ale może też promieniować do szyi, nadbrzusza i ramion - zwłaszcza lewego.

Ból ten jest wywoływany jest najczęściej przez wysiłek fizyczny, stres emocjonalny. Najczęściej jest konsekwencją wieloletniej stabilnej choroby wieńcowej z tą różnicą, że w przypadku ostrych zespołów wieńcowych ból NIE ustępuje po chwili spoczynku ani po przyjęciu podjęzykowo nitrogliceryny.

Czasami jednak choroba wieńcowa postępuje skrycie i niedokrwienie, a nawet poważne jego następstwo, czyli zawał serca, mogą wystąpić nagle, bez żadnych poprzedzających objawów. U osób chorych na cukrzycę, ze względu na uszkodzenie nerwów, zamiast bólu może się pojawić tylko jeden lub kilka powyższych objawów bez bólu.

Inne dolegliwości mogące wystąpić przy chorobie wieńcowej to:

 • duszność - uczucie trudności w złapaniu oddechu, cięższe oddychanie,
 • nierówna praca serca, kołatanie serca,
 • szybsza praca serca,
 • intensywne pocenie się,
 • nudności.

Wszystkie powyższe objawy wiążą się z uszkodzeniem mięśnia sercowego przez niewystarczające zaopatrzenie w tlen, czyli przez niedokrwienie i występują gdy tlen i substancje odżywcze nie są doprowadzane do serca w wystarczających ilościach. Niedokrwienie jest skutkiem zwężenia naczyń przez proces miażdżycowy bądź zator czy zakrzep. Początkowo, gdy proces chorobowy nie jest nasilony, występuje ono podczas wysiłku, gdy serce potrzebuje większych ilości tlenu. Gdy choroba postępuje, niedokrwienie pojawia się nawet podczas niewielkiej aktywności fizycznej a w końcu i w spoczynku – przechodząc w niestabilną chorobę wieńcową lub doprowadzając do zawału serca.

 1. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST to:
 • niestabilna dławica piersiowa
 • zawał serca bez uniesienia ST.

W obu powyższych przypadkach nie ma zmian charakterystycznych w EKG. Niestabilna dławica piersiowa różni się od zawału serca bez uniesienia ST tylko faktem, iż w przypadku zawału serca dochodzi do martwichy komórek mięśnia sercowego. W badaniach laboratoryjnych notuje się podwyższony poziom białek i enzymów charakterystycznych dla zawału serca. Natomiast w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej nie notuje się zmian w badaniach krwi.

 1. Ostry zespół wieńcowy - zawał serca z uniesieniem ST.

Występują zmiany w EKG charakterystyczne dla zawału serca, czyli uniesienie odcinka ST, czyli fragmentu krzywej pracy serca oraz w badaniach laboratoryjnych dochodzi do podwyższenia poziomu znaczników zawału.

Bibliografia

 • Szczeklik A. red.,Choroby wewnętrzne.,Wyd. 1. Medycyna praktyczna, ,Kraków, 2006