Acatarick Allergy

Spis treści

Acatarick Allergy - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

Acatarick Allergy - Działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Cetyryzyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego; pokarm przedłuża wchłanianie, ale nie wpływa na biodostępność leku. Wiąże się w około 93% z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 we krwi wynosi u dorosłych około 10 h, u dzieci 2-6 lat 5 h.

Acatarick Allergy - wskazania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Acatarick Allergy - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Acatarick Allergy - ostrzeżenia

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Acatarick Allergy - ciąża

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Acatarick Allergy - efekty uboczne

Obserwowano senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, pobudzenie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, biegunkę, nudności, ból brzucha. W pojedynczych przypadkach - trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia akomodacji oka, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: parestezje, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie; rzadko: reakcje nadwrażliwości, agresja, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, tachykardia, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenie, drżenie, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, zaburzenie akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu.

Acatarick Allergy - interakcje

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych w badaniach z cetyryzyną i teofiliną czy pseudoefedryną. Zaleca się zachowanie ostrożności w połączeniu z alkoholem.

Acatarick Allergy - dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę). Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę. W niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny 30-49 ml/min podaje się 5 mg raz na dobę;

Acatarick Allergy - uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na oun, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Pharmindex