Znajdź lek

Acatarick Allergy

Działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Cetyryzyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego; pokarm przedłuża wchłanianie, ale nie wpływa na biodostępność leku. Wiąże się w około 93% z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 we krwi wynosi u dorosłych około 10 h, u dzieci 2-6 lat 5 h.

Wskazania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Środki ostrożności

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Działania niepożądane

Obserwowano senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, pobudzenie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, biegunkę, nudności, ból brzucha. W pojedynczych przypadkach - trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia akomodacji oka, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: parestezje, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie; rzadko: reakcje nadwrażliwości, agresja, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, tachykardia, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenie, drżenie, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, zaburzenie akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu.

Interakcje

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych w badaniach z cetyryzyną i teofiliną czy pseudoefedryną. Zaleca się zachowanie ostrożności w połączeniu z alkoholem.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę). Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę. W niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny 30-49 ml/min podaje się 5 mg raz na dobę; < 30 ml/min - 5 mg co 48 h. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby czy w wieku podeszłym, jeśli czynność nerek jest prawidłowa. U dzieci z niewydolnością nerek dawkę należy ustalać na podstawie klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała. Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na oun, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Pharmindex