Znajdź lek

Aerinaze

Spis treści

Działanie

Leki zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa - połączenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem. Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy - nie przenika do o.u.n. i selektywnie blokuje obwodowe receptory H1. Hamuje uwalnianie (z komórek tucznych i leukocytów zasadochłonnych) cytokin indukujących proces zapalny oraz hamuje ekspresję adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym, wykazującym głównie aktywność α-mimetyczną. Jest zaliczana do tzw. sympatykomimetyków pośrednich, powodujących uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów. Zwęża naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Zarówno desloratadyna, jak i pseudoefedryna szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 4-5 h (desloratadyna) i 6-7 h (pseudoefedryna). Pokarm nie wpływa na wchłanianie leków. T0,5 desloratadyny wynosi 27,4 h, pseudoefedryny - 7,9 h.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na deslaratadynę, loratadynę, pseudoefedrynę, inne substancje adrenergiczne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim katem przesączania. Zastój moczu. Choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Nadczynność tarczycy. Udar krwotoczny mózgu w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka udaru krwotocznego mózgu (ryzyko to zwiększa się w przypadku łącznego stosowania z bromokryptyną, pergolidem, lizurydem, kabergoliną, ergotaminą, dihydroergotaminą lub stosowanymi doustnie lub donosowo lekami obkurczającymi naczynia błony śluzowej nosa). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu.