Znajdź lek

Aerinaze

Spis treści

Działanie

Leki zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa - połączenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem. Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy - nie przenika do o.u.n. i selektywnie blokuje obwodowe receptory H1. Hamuje uwalnianie (z komórek tucznych i leukocytów zasadochłonnych) cytokin indukujących proces zapalny oraz hamuje ekspresję adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym, wykazującym głównie aktywność α-mimetyczną. Jest zaliczana do tzw. sympatykomimetyków pośrednich, powodujących uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów. Zwęża naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Zarówno desloratadyna, jak i pseudoefedryna szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 4-5 h (desloratadyna) i 6-7 h (pseudoefedryna). Pokarm nie wpływa na wchłanianie leków. T0,5 desloratadyny wynosi 27,4 h, pseudoefedryny - 7,9 h.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na deslaratadynę, loratadynę, pseudoefedrynę, inne substancje adrenergiczne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim katem przesączania. Zastój moczu. Choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Nadczynność tarczycy. Udar krwotoczny mózgu w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka udaru krwotocznego mózgu (ryzyko to zwiększa się w przypadku łącznego stosowania z bromokryptyną, pergolidem, lizurydem, kabergoliną, ergotaminą, dihydroergotaminą lub stosowanymi doustnie lub donosowo lekami obkurczającymi naczynia błony śluzowej nosa). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu.

Środki ostrożności

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Ostrożnie stosować u pacjentów z bliznowaciejącymi wrzodami żołądka, zwężeniem odźwiernikowo-dwunastniczym, zwężeniem/niedrożnością szyi pęcherza moczowego, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem serca w wywiadzie, cukrzycą, skurczem oskrzeli w wywiadzie, a także u pacjentów przyjmujących inne leki sympatykomimetyczne (w tym leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, leki zmniejszające łaknienie i psychostymulujące z grupy pochodnych amfetaminy), leki hipotensyjne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, glikozydy naparstnicy, u pacjentów z migreną leczonych alkaloidami sporyszu oraz u osób w wieku >60 lat. Stosowanie leku może powodować pobudzenie o.u.n z drgawkami lub zapaść sercowo-naczyniową z towarzyszącym niedociśnieniem tętniczym, zwłaszcza u młodzieży, osób w podeszłym wieku lub w razie przedawkowania. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek i uzależnienia; szybkie odstawienie leku może powodować depresję. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia nadciśnienia, tachykardii, kołatania serca lub zaburzeń rytmu serca, nudności lub innych objawów neurologicznych. Przyjmowanie preparatu należy przerwać co najmniej 48 h przed wykonaniem testów skórnych oraz 24 h przed zabiegiem chirurgicznym z użyciem halogenowych środków znieczulenia ogólnego.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: zmniejszenie apetytu, bezsenność, senność, zaburzenia snu, nerwowość, zawroty głowy, nadpobudliwość psychoruchowa, tachykardia, zapalenie gardła, zaparcie, ból głowy, zmęczenie, suchość w jamie ustnej. Niezbyt często: pragnienie, obecność cukru w moczu, hiperglikemia, pobudzenie, lęk, drażliwość, hiperkineza, stan splątania, niewyraźne widzenie, objawy suchego oka, kołatanie serca, dodatkowe skurcze nadkomorowe, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, krwawienia z nosa, dyskomfort w jamie nosowej, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, suchość błony śluzowej gardła, zaburzenia węchu, niestrawność, nudności, ból brzucha, zapalenie żołądka i jelit, nieprawidłowy stolec, świąd, bolesne i utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia mikcji, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka), omamy, drgawki, wymioty, biegunka, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie wątroby, ból mięśni.

Interakcje

Stosowanie preparatu z inhibitorami MAO może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego - nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu. Nie zaleca się stosowania z glikozydami naparstnicy, bromokryptyną, kabergoliną, lizurydem i pergolidem, ze względu na ryzyko zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia tętniczego. Ryzyko zwiększenia ciśnienia istnieje także w przypadku skojarzenia z ergotaminą, dihydroergotaminą, metyloergotaminą, stosowanymi donosowo lub doustnie lekami obkurczającymi błonę śluzową nosa (np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina), lekami hamującymi łaknienie i psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Pseudoefedryna może osłabiać hipotensyjne działanie α-metyldopy, mekamylaminy, rezerpiny, guanetydyny, alkaloidów ciemiężycy. Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, natomiast kaolin - zmniejsza. Stosowanie pseudoefedryny z halogenowymi środkami znieczulenia ogólnego może spowodować okołooperacyjne ciężkie nadciśnienie - preparat należy odstawić 24 h przed zabiegiem chirurgicznym z użyciem tych anestetyków. Erytromycyna lub ketokonazol nie wykazywały istotnych klinicznie interakcji z desloratadyną.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 10 dni; po wystarczającym złagodzeniu objawów leczenie można kontynuować podając tylko lek przeciwhistaminowy. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, nie rozgniatać, nie łamać, nie żuć.

Uwagi

Ze względu na zawartość pseudoefedryny preparat może powodować dodatni wynik kontroli antydopingowej. Unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania preparatu. Nie należy wykonywać czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn) do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Pharmindex