Aerius

Aerius działa łagodząco na objawy mające związek z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Lek niweluje kichanie, świąd, katar, łzawienie i zaczerwienienie oczu, jak również zmniejsza liczbę oraz wielkość zmian pokrzywkowych. Lek działa przez 24h od momentu zażycia.

Spis treści

Aerius - Skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny; tabletki zawierają laktozę. 1 ml roztw. doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny; roztwór zawiera sorbitol.

Aerius - Działanie

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H<sub>1</sub>. Przeciwalergiczne właściwości desloratadyny obejmują hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną (tj. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13) z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodzi takie objawy, jak: kichanie, świąd, wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. U pacjentów z pokrzywką zmniejsza liczbę i rozmiar zmian pokrzywkowych oraz łagodzi świąd skóry. Desloratadyna nie przenika łatwo do OUN, dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego, nie wywołuje senności ani nie wpływa na aktywność psychomotoryczną. Desloratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (ok. 30 min), osiągając C<sub>max</sub> po około 3 h. Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. W 83-87% wiąże się z białkami osocza. T<sub>0,5</sub> wynosi 27 h.

Reklama

Aerius - Wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką (u dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat - tabl. powl.; u dorosłych, młodzieży i dzieci > 1. rż. - roztw. doustny).

Aerius - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na desloratadynę, loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Aerius - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w postaci tabl. powl. u dzieci w wieku <12 lat. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w postaci roztworu doustnego u niemowląt w 1 rż. Nie badano działania desloratadyny u dzieci w wieku <2 lat, które mają spowolniony metabolizm. Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które mają spowolniony metabolizm jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Ze względu na zawartość laktozy, tabl. powlekanych nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sorbitolu, roztw. doustnego nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Aerius - Ciąża

Dane otrzymane z dużej liczby zastosowań leku w ciąży (>1000 kobiet) wskazują, że desloratadyna nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na rozwój płodu lub noworodka. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania w ciąży. Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek; wpływ desloratadyny na karmione piersią dziecko jest nieznany. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie leku, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Aerius - Efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie; często u dzieci < 2 lat: bezsenność, gorączka, biegunka. Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka). Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, astenia. Do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia.

Aerius - Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem. Desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną, jednak po wprowadzeniu leku do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem - należy zachować ostrożność podczas stosowania jednocześnie z alkoholem. Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć interakcji z innymi lekami. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 ani CYP2D6, nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.

Aerius - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥12 lat: 5 mg (1 tabl. powl. lub 10 ml roztworu doustnego) raz na dobę. Dzieci od 1 do 5 lat: 1,25 mg (2,5 ml roztworu doustnego) raz na dobę; 6-11 lat: 2,5 mg (5 ml roztworu doustnego) raz na dobę. W okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż przez 4 tyg.) leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tyg. i przez dłużej niż 4 tyg.) można kontynuować leczenie w okresie narażenia na alergen. <u>Sposób podania</u>. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Aerius - Uwagi

Desloratadyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób, pacjenci powinni powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

Pharmindex