Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Aflegan

Spis treści

Reklama

Aflegan - skład

1 ampułka (2 ml) zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sód.

Reklama

Aflegan - działanie

Lek mukolityczny. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, pobudza wytwarzanie surfaktantu płucnego oraz czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. Dzięki temu zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport. Ułatwia odkrztuszanie wydzieliny i łagodzi kaszel. T0,5 wynosi 10 h. Ambroksol wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej i w postaci dwóch metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym.

Reklama

Aflegan - wskazania

Zapobieganie powikłaniom płucnym u pacjentów w okresie intensywnej opieki medycznej po zabiegach operacyjnych.

Reklama

Aflegan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Aflegan - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby. Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie, a następnie wydalanych przez nerki, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji powstałych w wątrobie metabolitów. Ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli. U pacjentów z astmą oskrzelową preparat może początkowo nasilać kaszel. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP) związanych ze stosowaniem chlorowodorku ambroksolu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Po podaniu leku należy sprowokować u pacjenta kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny, ewentualnie wydzielinę odessać. Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej ampułce, to znaczy - uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Aflegan - ciąża

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Obszerne doświadczenie kliniczne uzyskane po 28. tyg. ciąży nie dowiodło szkodliwego wpływu ambroksolu na płód. Mimo to, podczas stosowania w okresie ciąży należy zachować zwykłe środki ostrożności. Stosowanie leku, zwłaszcza w I trymestrze ciąży, nie jest zalecane. Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Wprawdzie nie należy spodziewać się niepożądanego wpływu na karmione piersią niemowlę, ale stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Reklama

Aflegan - efekty uboczne

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zgaga, zaparcia, wysypka, pokrzywka. Bardzo rzadko: obrzęk twarzy, duszność, zwiększenie temperatury ciała, dreszcze. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd); nudności, wymioty, biegunka, niestrawność i bóle brzucha; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Aflegan - interakcje

Jednoczesne stosowanie z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym. Nie należy stosować równocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego. Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji ambroksolu z innymi lekami.

Aflegan - dawkowanie

Dorośli: 15 mg (1 amp.) 2-3 razy na dobę, a w ciężkich przypadkach 30 mg (2 amp.) 2-3 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. W przypadku niewydolności nerek, w zależności od klirensu kreatyniny, dawkę leku należy zmniejszyć lub wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami. Sposób podania. Lek podaje się w powolnym wstrzyknięciu dożylnym; można również podawać we wlewie kroplowym, po wcześniejszym rozcieńczeniu w roztworze glukozy, fruktozy, 0,9% roztworze chlorku sodu lub w płynie Ringera. Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Aflegan - uwagi

Leku nie można mieszać z roztworami o pH wyższym niż 6,2, gdyż może to spowodować zmętnienie i strącanie się osadu ambroksolu. Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
ACC
AmbroHEXAL
Ambroksol Takeda
Ambrosol Teva

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!