Znajdź lek

Alkeran

Spis treści

Działanie

Melfalan jest dwufunkcyjnym związkiem alkilującym. Po podaniu doustnym wchłanianie melfalanu waha się w szerokich granicach. Średnia bezwzględna biodostępność melfalanu wynosi 56-85%. T0,5 wynosi 90±57 min., a po upływie 24 h w moczu stwierdza się występowanie 11% podanej dawki. Podawanie preparatu bezpośrednio po posiłku opóźnia wystąpienie maksymalnego stężenia w osoczu.

Wskazania

Leczenie szpiczaka mnogiego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Okres karmienia piersią.