Allegra

Spis treści

Allegra - skład

1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 112 mg feksofenadyny). 

Allegra - Działanie

Lek przeciwhistaminowy do stosowania ogólnego. Chlorowodorek feksofenadyny blokuje receptory H1, nie wywiera działania sedatywnego. Feksofenadyna jest czynnym metabolitem terfenadyny. Lek jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, Cmax osiągane jest po około 1-3 h po podaniu dawki. Feksofenadyna wiąże się w 60-70% z białkami osocza. Jest w minimalnym stopniu metabolizowana. Główną drogą eliminacji leku z organizmu jest wydalanie z żółcią, a do 10% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem.

Allegra - wskazania

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Allegra - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Allegra - ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Należy ostrzec pacjentów z czynną lub w wywiadzie chorobą układu krążenia o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak tachykardia i kołatanie serca.

Allegra - ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Allegra - efekty uboczne

Często: bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności. Niezbyt często: zmęczenie. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji, bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny, tachykardia, kołatanie serca, biegunka, wysypka, pokrzywka, świąd.

Allegra - interakcje

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, w związku z tym nie wchodzi w interakcje z innymi lekami metabolizowanymi w wątrobie. Jednoczesne stosowanie chlorowodorku feksofenadyny z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3 krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu, jednak nie ma to wpływu na odstęp QT i nie powoduje zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu gdy leki są podawane oddzielnie. Jest to prawdopodobnie spowodowane zwiększonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego i zmniejszoną szybkością wydalania leku z żółcią lub zmniejszonym wydzielaniem do przewodu pokarmowego. Nie stwierdzono interakcji feksofenadyny z omeprazolem. Podanie leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu na 15 min przed podaniem leku powodowało zmniejszenie biodostępności feksofenadyny, najprawdopodobniej w wyniku wiązania w przewodzie pokarmowym. Zaleca się zachowanie około 2 h odstępu między podaniem preparatu i leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu.

Allegra - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci ≥ 12 lat: zalecana dawka 120 mg raz na dobę. Dzieci poniżej 12 rż.: nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w dawce 120 mg u dzieci poniżej 12 rż. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

Allegra - uwagi

W obiektywnych testach wykazano, że preparat nie wywiera znaczącego wpływu na OUN. Lek znacząco nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i koncentrację, jednak ze względu na możliwość wystąpienia nietypowych reakcji, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek.

Pharmindex