Allegra

Spis treści

Allegra - Skład

1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 112 mg feksofenadyny). 

Allegra - Działanie

Lek przeciwhistaminowy do stosowania ogólnego. Chlorowodorek feksofenadyny blokuje receptory H<sub>1</sub>, nie wywiera działania sedatywnego. Feksofenadyna jest czynnym metabolitem terfenadyny. Lek jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, C<sub>max</sub> osiągane jest po około 1-3 h po podaniu dawki. Feksofenadyna wiąże się w 60-70% z białkami osocza. Jest w minimalnym stopniu metabolizowana. Główną drogą eliminacji leku z organizmu jest wydalanie z żółcią, a do 10% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem.

Reklama

Allegra - Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Allegra - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Allegra - Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Należy ostrzec pacjentów z czynną lub w wywiadzie chorobą układu krążenia o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak tachykardia i kołatanie serca.

Allegra - Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Allegra - Efekty uboczne

Często: bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności. Niezbyt często: zmęczenie. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji, bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny, tachykardia, kołatanie serca, biegunka, wysypka, pokrzywka, świąd.

Allegra - Interakcje

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, w związku z tym nie wchodzi w interakcje z innymi lekami metabolizowanymi w wątrobie. Jednoczesne stosowanie chlorowodorku feksofenadyny z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3 krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu, jednak nie ma to wpływu na odstęp QT i nie powoduje zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu gdy leki są podawane oddzielnie. Jest to prawdopodobnie spowodowane zwiększonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego i zmniejszoną szybkością wydalania leku z żółcią lub zmniejszonym wydzielaniem do przewodu pokarmowego. Nie stwierdzono interakcji feksofenadyny z omeprazolem. Podanie leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu na 15 min przed podaniem leku powodowało zmniejszenie biodostępności feksofenadyny, najprawdopodobniej w wyniku wiązania w przewodzie pokarmowym. Zaleca się zachowanie około 2 h odstępu między podaniem preparatu i leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu.

Allegra - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci ≥ 12 lat: zalecana dawka 120 mg raz na dobę. Dzieci poniżej 12 rż.: nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w dawce 120 mg u dzieci poniżej 12 rż. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

Allegra - Uwagi

W obiektywnych testach wykazano, że preparat nie wywiera znaczącego wpływu na OUN. Lek znacząco nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i koncentrację, jednak ze względu na możliwość wystąpienia nietypowych reakcji, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek.

Pharmindex
<-- popup -->