Znajdź lek

Ambroxol 123ratio

Spis treści

Działanie

Ambroksol, metabolit bromoheksyny, jest lekiem mukoaktywnym o szeregu właściwości, do których należy działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne przywracające fizjologiczną czynność oczyszczania dróg oddechowych, stanowiącą istotny element mechanizmów obronnych organizmu, czego skutkiem jest bardziej produktywny kaszel. Działanie farmakologiczne przejawia się poprawą jakości śluzu, czynności rzęsek oraz wytwarzania surfaktantu płucnego. Ambroksol po podaniu doustnym jest prawie całkowicie wchłaniany. Tmax wynosi 1-3 h. W 90% wiąże się z białkami osocza. T0,5 ambroksolu w osoczu wynosi 7-12 h. Suma okresów półtrwania ambroksolu i jego metabolitów w osoczu wynosi ok. 22 h. Ambroksol przenika do płynu owodniowego i przez barierę łożyska, a także jest wydzielany do mleka matki. Metabolizowany jest w wątrobie. Dostępność biologiczna wchłoniętego ambroksolu jest zmniejszona o jedną trzecią w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie. Ok. 90% podanej dawki ambroksolu i jego metabolitów jest wydalane przez nerki. Mniej niż 10% ambroksolu wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Wskazania

Leczenie chorób dróg oddechowych związanych z nieprawidłowym wydzielaniem śluzu i utrudnieniem transportu wpływających na wydzielanie i usuwanie śluzu u dorosłych i dzieci >2 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku do 2 lat. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy (zawartość sorbitolu).