Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Ambroxol 123ratio

Spis treści

Reklama

Ambroxol 123ratio - skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 3 mg lub 6 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol.

Reklama

Ambroxol 123ratio - działanie

Ambroksol, metabolit bromoheksyny, jest lekiem mukoaktywnym o szeregu właściwości, do których należy działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne przywracające fizjologiczną czynność oczyszczania dróg oddechowych, stanowiącą istotny element mechanizmów obronnych organizmu, czego skutkiem jest bardziej produktywny kaszel. Działanie farmakologiczne przejawia się poprawą jakości śluzu, czynności rzęsek oraz wytwarzania surfaktantu płucnego. Ambroksol po podaniu doustnym jest prawie całkowicie wchłaniany. Tmax wynosi 1-3 h. W 90% wiąże się z białkami osocza. T0,5 ambroksolu w osoczu wynosi 7-12 h. Suma okresów półtrwania ambroksolu i jego metabolitów w osoczu wynosi ok. 22 h. Ambroksol przenika do płynu owodniowego i przez barierę łożyska, a także jest wydzielany do mleka matki. Metabolizowany jest w wątrobie. Dostępność biologiczna wchłoniętego ambroksolu jest zmniejszona o jedną trzecią w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie. Ok. 90% podanej dawki ambroksolu i jego metabolitów jest wydalane przez nerki. Mniej niż 10% ambroksolu wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Reklama

Ambroxol 123ratio - wskazania

Leczenie chorób dróg oddechowych związanych z nieprawidłowym wydzielaniem śluzu i utrudnieniem transportu wpływających na wydzielanie i usuwanie śluzu u dorosłych i dzieci >2 lat.

Reklama

Ambroxol 123ratio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku do 2 lat. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy (zawartość sorbitolu).

Reklama

Ambroxol 123ratio - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania ambroksolu u pacjentów z zaburzoną czynnością motoryczną oskrzeli (np. w rzadkich przypadkach pierwotnej dyskinezy rzęsek; ryzyko niedrożności dróg oddechowych spowodowanej nagromadzeniem śluzu); z zaburzeniem czynności nerek (ryzyko kumulacji metabolitów w wątrobie) lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby; z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie oraz u pacjentów z astmą oskrzelową i ciężkimi napadami astmy. Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella mające czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych; w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i dla ostrożności przerwać stosowanie ambroksolu. Lek zawiera 245 mg sorbitolu/ml - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku.

Reklama

Ambroxol 123ratio - ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet w ciąży. Należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania leku u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w I trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania ambroksolu. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet karmiących piersią, dlatego ambroksol powinien być przepisywany kobietom karmiącym piersią tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Reklama

Ambroxol 123ratio - efekty uboczne

Często: biegunka. Niezbyt często: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, suchość w gardle, reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka, obrzęk błony śluzowej, obrzęk naczynioruchowy, niewydolność oddechowa, świąd), gorączka. Rzadko: zgaga. Bardzo rzadko: wydzielina z nosa, suchość błony śluzowej dróg oddechowych, zaparcia, ślinotok, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Częstość nieznana: niedoczulica gardła, pokrzywka.

Ambroxol 123ratio - interakcje

Jednoczesne stosowanie ambroksolu i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych na skutek hamowania odruchu kaszlowego. Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem i erytromycyną) zwiększa stężenie tych antybiotyków w śluzie. Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

Ambroxol 123ratio - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo przez 2-3 dni 90 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę - 5 ml roztworu w dawce 6 mg/ml lub 10 ml roztworu w dawce 3 mg/ml, 3 razy na dobę (co 8 h), następnie 60 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę - 5 ml roztworu w dawce 6 mg/ml lub 10 ml roztworu w dawce 3 mg/ml, 2 razy na dobą (co 12 h). Zwiększenie skuteczności jest możliwe poprzez stosowanie 10 ml roztworu w dawce 6 mg/ml 2 razy na dobę (co 12 h) (co odpowiada 120 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę). Dzieci 6-12 lat: 30-45 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę - 2,5 ml roztworu w dawce 6 mg/ml lub 5 ml roztworu w dawce 3 mg/ml, 2-3 razy na dobę (co 12-8 h). Dzieci 2-5 lat: 22,5 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę - 1,25 ml roztworu w dawce 6 mg/ml lub 2,5 ml roztworu w dawce 3mg/ml, 3 razy na dobę (co 8 h). W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów po 5 dniach stosowania leku należy zgłosić się do lekarza.
Lek stosować po posiłku. Po zażyciu leku należy wypić szklankę wody.

Ambroxol 123ratio - uwagi


Podobne leki
ACC
Aflegan
AmbroHEXAL
Ambroksol Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!