Clemastinum Aflofarm

Spis treści

Clemastinum Aflofarm - Skład

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny w postaci fumaranu. Preparat zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Clemastinum Aflofarm - Działanie

Lek przeciwhistaminowy I generacji, pochodna etanolaminy. Kompetycyjny antagonista receptora H<sub>1</sub>. Wykazuje niewielką aktywność przeciwcholinergiczną i działanie hamujące czynność OUN. Hamuje fizjologiczne efekty działania histaminy, takie jak zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych (prowadzące do obrzęków i zaczerwienienia skóry) oraz skurcz mięśniówki gładkiej naczyń i oskrzeli. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 4-6 h. Klemastyna jest metabolizowana w wątrobie. Ulega efektowi pierwszego przejścia. Biodostępność wynosi 39,2% podanej dawki. T<sub>0,5</sub> wynosi ok 21 h. Klemastyna jest wydalana głównie z moczem w postaci metabolitów.

Reklama

Clemastinum Aflofarm - Wskazania

Leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak: wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa. Łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak: pokrzywka, zapalenie kontaktowe skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego.

Clemastinum Aflofarm - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki o podobnej budowie do klemastyny – grupy pochodnych etylenodiaminy (jak np. chlorfeniramina, difenhydramina). Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Clemastinum Aflofarm - Ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym; ze zwężeniem odźwiernika; z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej; z chorobami układu oddechowego (włącznie z astmą); z trudnościami w oddawaniu moczu; z porfirią, ponieważ klemastyna może nasilać objawy kliniczne tej choroby; u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. drżeń, nadmiernego uspokojenia, zawrotów głowy oraz niedociśnienia tętniczego). Podczas stosowania klemastyny nie należy pić alkoholu. Produkt leczniczy zawiera sorbitol, nie należy stosować produktu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto syrop zawiera parahydroksybenzoesany metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 5 ml produktu zawiera 250 mg etanolu 96% (240 mg czystego etanolu) co jest równoważne ok. 6,08 ml piwa i 2,53 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Produkt zawiera glikol propylenowy i może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Clemastinum Aflofarm - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Klemastyna przenika do mleka, nie stosować w okresie karmienia piersią.

Clemastinum Aflofarm - Efekty uboczne

Często: zmęczenie, senność. Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Rzadko: ból głowy, nudności, suchość w ustach, dyskomfort w nadbrzuszu, pokrzywka, wysypka, rumień polekowy, fotodermatoza, wstrząs anafilaktyczny. Bardzo rzadko: zaparcia, kołatanie serca, tachykardia. Częstość nieznana: nadmierne uspokojenie, zaburzenia koordynacji oraz uczucie znużenia, zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność, drżenia, zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne), szumy w uszach, drgawki, brak łaknienia, wymioty, biegunka, zmniejszenie czynności wydzielniczej w drogach oddechowych, uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła, chrypka, niedociśnienie tętnicze, skurcze dodatkowe, trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, nadmierna potliwość, dreszcze.

Clemastinum Aflofarm - Interakcje

Jednoczesne stosowanie z lekami hamującymi czynność OUN, takimi jak barbiturany, neuroleptyki, anksjolityki, powoduje nasilenie hamującego działania na OUN. Należy unikać stosowania klemstyny z TLPD oraz hydroksyzyną, ze względu na nasilenie działania cholinolitycznego. Lek nasila działanie alkoholu na OUN, nie należy pić alkoholu. Inhibitory MAO przedłużają i nasilają działanie cholinolityczne klemastyny. Jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Clemastinum Aflofarm - Dawkowanie

Doustnie. <b>Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.</b> <u>Alergiczny nieżyt nosa</u>: 10 ml 2 razy na dobę, maksymalnie 60 ml na dobę w dawkach podzielonych. <u>Alergie skórne</u>: 20 ml syropu dwa razy na dobę. Maksymalnie 60 ml na dobę w dawkach podzielonych. <b>Dzieci w wieku od 6 do 12 lat.</b> <u>Alergiczny nieżyt nosa</u>: 5 ml syropu 2 razy na dobę. Maksymalnie 30 ml na dobę w dawkach podzielonych. <u>Alergie skórne</u>: 10 ml syropu 2 razy na dobę. Maksymalnie 30 ml na dobę w dawkach podzielonych.

Clemastinum Aflofarm - Uwagi

Podczas stosowania klemastyny nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn z powodu pogorszenia sprawności psychoruchowej. Należy przerwać stosowanie leku na kilka dni (co najmniej 3 dni) przed wykonaniem testów alergicznych.

Pharmindex
<-- popup -->