Deflegmin

Reklama

Działanie

Lek o działaniu mukolitycznym. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, pobudza wytwarzanie surfaktantu płucnego oraz czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. Zwiększa wydzielanie płynów do drzewa oskrzelowego i poprawia transport śluzu, przez co ułatwia odksztuszanie i łagodzi kaszel. Po podaniu doustnym szybko i niemal w całości wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax w osoczu osiąga w ciągu 0,5-3 h, w przypadku kapsułek o przedłużonym działaniu po 6 h od podania. Lek wiąże się z białkami osocza w 90%. Metabolizowany jest głównie w wątrobie, a wydalany przez nerki (90% dawki). T0,5 we krwi wynosi 7-12 h dla tabletek, kropli, syropów i roztworu doustnego.  

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby preparat może być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli. Preparat stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową może na początku leczenia nasilać kaszel. Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Należy unikać podawania preparatu przez dłuższy okres czasu u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją histaminy (ambroksol wpływa na metabolizm histaminy). W przypadku wystąpienia zmian w obrębie skory lub błon śluzowych lek należy odstawić (istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Ze względu na zawartość laktozy, tabletek nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy, kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy; kapsułki zawierają również indygotynę, która może powodować reakcje alergiczne. Syropy zawierają sorbitol - nie należy ich stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Roztwór doustny zawiera niewielką ilość etanolu (<100 mg/dawkę); zawiera ponadto lewomentol, który może powodować reakcje alergiczne (mogą to być reakcje opóźnione).

Ciąża i laktacja

Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tyg. ciąży nie wykazano szkodliwego wpływu ambroksolu na płód. Podczas stosowania w ciąży należy zachować zwykłe środki ostrożności. W I trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią nie zaleca się stosowania ambroksolu. Ambroksol przenika przez barierę łożyska i do mleka matki.

Działania niepożądane

Często: nudności. Niezbyt często: wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha. Rzadko wysypka, pokrzywka. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka mające czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd i inne reakcje nadwrażliwości. Ponadto obserwowano: zgagę, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ślinotok, suchość w gardle, wodnisty wyciek z nosa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaparcia, gorączkę. Po podaniu syropów i kropli doustnych odnotowano i zaburzenia smaku (np. zmieniony smak) i niedoczulicę jamy ustnej i gardła. U uczulonych pacjentów reakcje nadwrażliwości (w tym duszność/zadyszka) mogą być wywołane przez lewomentol zawarty w roztworze doustnym.

Interakcje

Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego. Ambroksol zwiększa stężenia antybiotyków w miąższu płucnym (amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny). Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji ambroksolu z innymi lekami.  

Dawkowanie

Doustnie. Tabletki. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 tabl. 3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie 1 tabl. 2 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 0,5 tabl. 2-3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Dorośli: 1 kaps. na dobę rano lub wieczorem. Nie stosować u dzieci i młodzieży. Krople doustne. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 4 ml (100 kropli) 3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie 4 ml 2 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 2 ml (50 kropli) 2-3 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 1 ml (25 kropli) 3 razy na dobę. Dzieci 1-2 lat: 1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę. Syropy. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 10 ml syropu 15 mg/5 ml lub 5 ml syropu 30 mg/5 ml 3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie te same dawki stosować 2 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 ml syropu 15 mg/5 ml lub 2,5 ml syropu 30 mg/5 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 2,5 ml syropu 15 mg/5 ml lub 1,25 ml syropu 30 mg/5 ml 3 razy na dobę. Dzieci 1-2 lat: 2,5 ml syropu 15 mg/5 ml lub 1,25 ml syropu 30 mg/5 ml 2 razy na dobę. Roztwór doustny. Dzieci i młodzież powyżej 12 lat: 3 rozpylenia 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Preparatów nie należy stosować dłużej niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek lub wątroby należy dostosować dawkę, albo przez wydłużenie odstępów między dawkami, albo przez zmniejszenie dawki. Sposób podania. Preparaty należy przyjmować po posiłkach. Tabletki i kapsułki popijać niewielką ilością płynu. Krople rozcieńczać herbatą, sokiem owocowym, mlekiem lub wodą.

Reklama

Uwagi

Pharmindex