Nowy sklep

już ON-LINE

Dehistar

Działanie

Lek przeciwhistaminowy blokujący selektywnie obwodowe receptory H1, czynny metabolit loratadyny. Długotrwale hamuje uwalnianie (z komórek tucznych i leukocytów zasadochłonnych) cytokin indukujących proces zapalny oraz ekspresję adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. U pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodzi objawy w postaci kichania, świądu i wydzieliny z nosa, łzawienia i zaczerwienienia oczu oraz świądu podniebienia, natomiast u pacjentów z pokrzywką zmniejsza liczbę i rozmiar zmian pokrzywkowych oraz łagodzi świąd skóry. Praktycznie nie przenika do o.u.n., dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego, nie wywołuje senności ani nie wpływa na aktywność psychomotoryczną. Desloratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (około 30 min), osiągając stężenie maksymalne we krwi po około 3 h. Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 83-87%. T0,5 we krwi wynosi 27 h.

Wskazania

Łagodzenie objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Środki ostrożności

Nie zostało ustalone bezpieczeństwo i skuteczność stosowania roztworu doustnego u niemowląt do ukończenia 1 rż., tabl. u dzieci poniżej 12 lat. Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności stosowania tabl. i roztworu doustnego u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Roztwór doustny zawiera sorbitol - nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; tabl. nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w ciąży, nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet ciężarnych. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej obserwowano: uczucie zmęczenia, suchość w ustach, ból głowy. Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardię, kołatanie serca, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (m.in. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka).

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji przy równoczesnym stosowaniu desloratadyny w postaci tabl. powl. z erytromycyną, ketokonazolem. Preparat przyjmowany jednocześnie z alkoholem nie nasilał szkodliwego działania alkoholu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież od 12 lat: 5 mg raz na dobę (1 tabl. 5 mg lub 10 ml roztworu doustnego). Dzieci od ukończenia 1 rż. do 5 lat: 1,25 mg (2,5 ml roztworu doustnego) raz na dobę; 6-11 lat: 2,5 mg (5 ml roztworu doustnego) raz na dobę. Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Leczenie należy zaprzestać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa można kontynuować leczenie w okresie narażenia na alergen.

Uwagi

Bardzo rzadko u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex