Dla Ciebie, na zdrowie!

Delorissa

Spis treści

Reklama

Delorissa - skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Preparat zawiera sorbitol.

Reklama

Delorissa - działanie

Lek przeciwhistaminowy - antagonista receptora H1. Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność wobec obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do OUN. Desloratadyna ma właściwości przeciwalergiczne. Obejmują one hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji białka adhezyjnego selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Desloratadyna wchłania się dobrze, a Cmax osiągane jest po ok. 3 h. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 27 h. Desloratadyna umiarkowanie wiąże się z białkami osocza (83-87%).

Reklama

Delorissa - wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub pokrzywką u dorosłych, młodzieży i dzieci >1 rż.

Reklama

Delorissa - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Delorissa - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania desloratadyny u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci, ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną. Fachowy personel medyczny może rozważyć zakończenie leczenia desloratadyną u pacjentów, u których podczas leczenia wystąpią drgawki. Ostrożnie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek. Odróżnienie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa od innych postaci zapalenia błony śluzowej nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku < 2 lat. Pod uwagę należy wziąć brak objawów zakażenia górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych, jak również wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne. Około 6% dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny i występuje u nich większa ekspozycja. Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku 2-11 lat, które mają spowolniony metabolizm, jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Nie badano działania desloratadyny u dzieci w wieku < 2 lat, które mają spowolniony metabolizm. Ze względu na zawartość sorbitolu, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem izomaltazy sacharozy nie powinni przyjmować preparatu.

Reklama

Delorissa - ciąża

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/dzieci karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków/dzieci jest nieznany. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie preparatu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Reklama

Delorissa - efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, bezsenność (dzieci <2 lat), biegunka (dzieci <2 lat), gorączka (dzieci <2 lat). Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (tj. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka). Częstość nieznana: zwiększone łaknienie, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, wydłużenie odstępu QT, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, astenia, zwiększenie masy ciała. Do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne.

Delorissa - interakcje

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji podczas równoczesnego podawania desloratadyny w postaci tabletek z erytromycyną lub ketokonazolem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu jednocześnie z alkoholem. Desloratadyna w postaci tabletek przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną. Jednak po wprowadzeniu preparatu leczniczego do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem.

Delorissa - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Dzieci w wieku 6-11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Dzieci w wieku 1-5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego raz na dobę. Lekarz przepisujący powinien zdawać sobie sprawę, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku < 2 lat jest spowodowana zakażeniem i brak jest dostępnych danych dotyczących leczenia infekcyjnego zapalenia błony śluzowej nosa preparatem. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 1 roku. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących skuteczności desloratadyny u dzieci w wieku 1-11 lat i u młodzieży w wieku 12-17 lat. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż przez 4 tyg.) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tyg. i przez dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. Sposób podania: dawkę można podawać z posiłkiem lub bez posiłku.

Delorissa - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy poinformować, że u większości osób nie występuje senność. Jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na wszystkie preparaty, zaleca się poinformowanie pacjentów, aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!