Dla Ciebie, na zdrowie!

Delortan Allergy

Spis treści

Reklama

Delortan Allergy - skład

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny. Preparat zawiera izomalt (E 953).

Reklama

Delortan Allergy - działanie

Lek przeciwhistaminowy - antagonista receptora H1. Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego. Desloratadyna wykazuje właściwości przeciwalergiczne. Obejmują one hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 min. od podania. Desloratadyna wchłania się dobrze, a Cmax osiągane jest po ok. 3 h. T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 27 h. Stopień kumulacji desloratadyny był odpowiedni do jej T0,5 i częstości podawania - raz na dobę. Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5-20 mg. Desloratadyna wiąże się z białkami osocza w umiarkowanym stopniu (83-87%).

Reklama

Delortan Allergy - wskazania

Preparat jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką.

Reklama

Delortan Allergy - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Delortan Allergy - ostrzeżenia

Należy stosować ostrożnie w ciężkiej niewydolności nerek. Ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną, należy zachować ostrożność u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci. W przypadku wystąpienia drgawek, należy rozważyć możliwość odstawienia leku. Preparat zawiera izomalt. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Reklama

Delortan Allergy - ciąża

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. W okresie karmienia piersią należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie preparatu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Reklama

Delortan Allergy - efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka). Częstość nieznana: zwiększone łaknienie, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, wydłużenie odstępu QT, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, astenia, zwiększenie masy ciała. Dzieci i młodzież. Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT, arytmia, bradykardia, nietypowe zachowanie i zachowanie agresywne.

Delortan Allergy - interakcje

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji podczas równoczesnego podania desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem w postaci tabletek. Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania desloratadyny jednocześnie z alkoholem.

Delortan Allergy - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 tabl. raz na dobę. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tyg.) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki desloratadyną bez konsultacji z lekarzem powinno trwać nie dłużej niż 10 dni. Dzieci i młodzież poniżej12 lat: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu. Sposób podania: lek przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabl. należy połykać w całości, popijając wodą.

Delortan Allergy - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zastosowaniu preparatu u większości osób nie występuje senność. Jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na zażywane leki, do czasu ustalenia w jaki sposób reagują na ten preparat, należy powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!