} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Dexatussin Junior

Spis treści

Reklama

Dexatussin Junior - skład

1 ml syropu zawiera 1 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera benzoesan sodu, sorbitol.

Reklama

Dexatussin Junior - działanie

Opioidowy lek przeciwkaszlowy, niewywołujący uzależnienia. Lek ten działa ośrodkowo przez hamujący wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym. W dawkach terapeutycznych nie wpływa jednak na ośrodek oddechowy, nie wywołuje skurczu oskrzeli i nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli. Pomimo podobieństwa budowy chemicznej do morfiny nie wykazuje działania przeciwbólowego, a tylko słabe działanie uspokajające i nie powoduje uzależnienia fizycznego. Wykazuje również działanie przeciwdrgawkowe. Siła działania przeciwkaszlowego dekstrometorfanu jest zbliżona do siły działania kodeiny, a objawy niepożądane występują rzadziej. Dekstrometorfan po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Początek działania przeciwkaszlowego występuje po ok. 30 min od podania i utrzymuje się przez 5-6 h, u osób w wieku powyżej 60 lat może ulec wydłużeniu. Nie stwierdzono wiązania leku z białkami krwi. Lek jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy mikrosomalne do aktywnego metabolitu - dekstrorfanu i nieaktywnych metabolitów, które po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym lub siarkowym są wydalane z moczem. Istnieją bardzo duże różnice osobnicze w metabolizowaniu dekstrometorfanu (przemiana wolna lub bardzo wolna u ok. 15 % populacji).

Reklama

Dexatussin Junior - wskazania

Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

Reklama

Dexatussin Junior - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma oskrzelowa i inne obturacyjne choroby dróg oddechowych, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia, leczenie inhibitorami MAO, ciężka niewydolność wątroby.

Reklama

Dexatussin Junior - ostrzeżenia

Kaszel jest objawem chorobowym i jeżeli nie ustępuje w ciągu 2-4 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką - należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie. Leku nie należy stosować podczas występowania kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny, ponieważ może to prowadzić do powikłań spowodowanych zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych. Nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi. Lek stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Nie należy podawać leku w okresie 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (I -MAO). Dekstrometorfan może uwalniać histaminę i z tego względu powinien być stosowany ostrożnie u dzieci z chorobami atopowymi. Preparat zawiera benzoesan sodu, który może powodować reakcje alergiczne. Preparat zawiera sorbitol - nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Reklama

Dexatussin Junior - ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania dekstormetofranu u kobiet w okresie ciąży. Dotychczasowa praktyka kliniczna nie wskazuje jednak, aby dekstrometorfan w zalecanych dawkach działał niekorzystnie na przebieg ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy dekstrometorfan i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego - dekstrometorfan nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Reklama

Dexatussin Junior - efekty uboczne

Rzadko: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, skórne reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: uzależnienie psychiczne.

Dexatussin Junior - interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu z inhibitorami MAO może wystąpić pobudzenie, wysoka gorączka, omamy, śpiączka. Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu i innych leków działających hamująco na OUN (leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, opioidowe leki przeciwbólowe i przeciwlękowe) może nasilać działanie tych leków i dekstrometorfanu.

Dexatussin Junior - dawkowanie

Doustnie. Dzieci powyżej 12 lat: 30 ml (30 mg), nie przekraczając dawki 120 mg w ciągu doby. Dzieci 9–12 lat: 15 ml (15 mg), nie przekraczając dawki 60 mg w ciągu doby. Dzieci 6–9 lat: 10 ml (10 mg), nie przekraczając dawki 30 mg w ciągu doby. Preparat przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 lat. Preparat nie zawiera sacharozy i może być stosowany u dzieci chorych na cukrzycę.

Dexatussin Junior - uwagi

Preparat może powodować senność i zawroty głowy - należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i dobrej sprawności (pływanie, jazda na rowerze, obsługiwanie urządzeń mechanicznych).


Podobne leki
Acodin
Tussal Antitussicum
Robitussin Antitussicum
Robitussin Junior

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!