Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana

Spis treści

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodnionym (nie więcej niż 0,7 mg Al3+) oraz nie mniej niż 40 j.m. w badaniu na świnkach morskich/nie mniej niż 60 j.m. w badaniu na myszach toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodnionym (nie więcej niż 0,7 mg Al3+) i nie mniej niż 4 j.m. zawiesiny inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - działanie

Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana, wywołująca czynną odporność przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Substancjami czynnymi są: toksoid błoniczy (D), toksoid tężcowy (T) adsorbowane na wodorotlenku glinu oraz zawiesina inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis - pełnokomórkowy antygen krztuścowy (P). Toksoidy otrzymywane są przez inaktywację formaldehydem toksyn bakteryjnych, pochodzących z hodowli Corynebacterium diphtheriae i Clostridium tetani, które następnie są koncentrowane i oczyszczane. Pałeczki krztuśca (Bordetella pertussis) są zabite chemicznie i poddane procesowi odtoksycznienia. Ochronny poziom przeciwciał odpornościowych, zabezpieczający przed zakażeniem tężcem, błonicą i krztuścem uzyskuje się po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki szczepienia pierwotnego i 1 dawkę szczepienia uzupełniającego, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Inaktywowane bakterie oraz toksoidy (pozbawione patogenności) wywołują odpowiedź ze strony układu immunologicznego polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał, uruchamiają mechanizmy powstania pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Obecność zawiesiny komórek krztuśca powoduje dodatkowy efekt adiuwancyjny w stosunku do toksoidów.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci po ukończeniu 6. tyg. życia do ukończenia 2. rż., zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych mogą być szczepione DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną do ukończenia 3. rż., jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia - w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Choroby neurologiczne o postępującym przebiegu. Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 h po poprzednim szczepieniu. Stwierdzona encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki. Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥3 h, który wystąpił w ciągu 48 h po poprzedniej dawce szczepionki. Utrata świadomości lub epizod hipotoniczno - hiporeaktywny (w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu), który charakteryzuje się bezwładnością lub obniżeniem napięcia mięśniowego, zmniejszoną i osłabioną reakcją na bodźce zewnętrzne, zmianą zabarwienia skóry (bladość lub sinica). Gorączka ≥40,5st.C, nie wywołana innymi czynnikami, pojawiająca się w ciągu 48 h po poprzednim szczepieniu. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - ostrzeżenia

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych, przeciwtężcowych i przeciwkrztuścowych po szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 - 72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Nie ma danych dotyczących immunogenności i reaktywności w przypadku stosowania szczepionki podskórnie u pacjentów z zaburzeniem krzepliwości. Ze względu na zwiększoną częstość występowania reakcji gorączkowych, w przypadku jednoczesnego podawania DTP  - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej ze skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom, zaleca się profilaktyczne stosowanie leków przeciwgorączkowych. Ze względu na zawartość tiomersalu u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne - należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu dziecko powinno pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - ciąża

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

Reklama

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - efekty uboczne

Częstość nieznana: powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych, reakcja alergiczna, reakcja anafilaktyczna (w tym wstrząs anafilaktyczny), zmniejszenie lub utrata apetytu, zmniejszenie lub utrata pragnienia, niepokój, apatia; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego; zaburzenia napięcia mięśniowego, w tym prężenia; epizod hipotoniczno - hiporeaktywny, zaburzenia lub utrata świadomości, hipotonia, senność, encefalopatia (dane literaturowe nie dowodzą jednoznacznie związku tego objawu ze szczepieniem szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy), niedowład wiotki kończyny, zapalenie splotu ramiennego, przeczulica, drżenia, krzyk (płacz) mózgowy, zaburzenia krążeniowo-oddechowe, sinica, zmiana zabarwienia kończyn (zaczerwienienie, zasinienie), bladość, bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży), zaburzenia oddychania, nieżyt górnych dróg oddechowych, kaszel, zapalenie oskrzeli, wymioty, biegunka, pokrzywka, wysypka plamista, wysypka grudkowa, wysypka plamisto-grudkowa, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), marmurkowatość skóry, wybroczyny, dreszcze, ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny, zwiększona drażliwość, gorączka do 39 - 40st.C lub wyższa; odczyny miejscowe: zaczerwienienie, ból, obrzęk (objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 h), płacz, ciągły płacz trwający ≥3 h (nieutulony płacz), obrzęk, obecność adiuwantu (wodorotlenek glinu) w szczepionce prowadzić może do powstania podskórnych guzków - ziarniniaków (bardzo rzadko, z częstością 1/100 000 przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie; ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin). Obrzęk lub zmiana zabarwienia kończyn dolnych (zaczerwienienie, zasinienie) czasem z towarzyszącą marmurkowatością skóry lub wybroczynami, obserwowane w przypadku jednoczesnego podawania DTP - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej i szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ B i ustępujące samoistnie bez pozostawienia trwałych następstw. Szczepionka zawiera tiomersal (jako środek konserwujący), który może wywołać reakcję alergiczną.

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - interakcje

Szczepionka DTP może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz z immunoglobulinami, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Różne szczepionki i immunoglobuliny podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała, za pomocą oddzielnych strzykawek i igieł. Ze względu na zwiększoną częstość występowania reakcji gorączkowych, w przypadku jednoczesnegopodawania DTP - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej ze skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom, zaleca się profilaktyczne stosowanie leków przeciwgorączkowych.

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - dawkowanie

Głęboko podskórnie lub domięśniowo (w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda). Podstawowy schemat szczepienia obejmuje 3 dawki podawane w pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka, w odstępach 6 - 8 tyg. oraz czwartą dawkę w 2. rż. zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, z możliwością uzupełnienia szczepienia do ukończenia 3. rż. Sposób podania. Niemowlętom, do ukończenia 12. mż., dawkę 0,5 ml należy podać domięśniowo w przednioboczną część uda. Zaleca się zmianę miejsca wstrzyknięcia przy kolejnej dawce (druga kończyna dolna). U dzieci powyżej 12. mż. szczepionkę w dawce 0,5 ml można opcjonalnie podać w mięsień naramienny o ile pozwala na to masa mięśniowa dziecka. U pacjentów z zaburzeniem krzepliwości krwi należy rozważyć podskórne podanie szczepionki.

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana - uwagi

Preparat należy przechowywać pozycji pionowej, w lodówce (2st.C - 8st.C).


Podobne leki
Tripacel
DTaP Szczepionka SSI - skład i działanie
Boostrix
Adacel

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!