Znajdź lek

Entus

Spis treści

Działanie

Lek o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym. Pobudza pneumocyty typu II do wytwarzania surfaktantu, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych, ułatwiając wymianę gazową oraz pokrywa ściany pęcherzyków płucnych i końcowych oskrzelików zapobiegając ich zapadaniu się w fazie wydechu. Ambroksol zmniejsza gęstość i lepkość śluzu oraz jego przyczepność do ścian oskrzelików i oskrzeli. Na początku leczenia obserwuje się przemijające zwiększenie objętości wydzieliny oskrzelowej. Ilość pojawiającej się wydzieliny w drogach oddechowych zależy od dawki. Po podaniu doustnym chlorowodorek ambroksolu wchłania się szybko (biodostępność wynosi 60%). Cmax w osoczu występu8je po 2,5 h. T0,5 wynosi 9 h. Ambroksoljest metabolizowany do aktywnych metabolitów, które są wydalane z moczem w postaci, rozpuszczalnych w wodzie glukuronianów. Po podaniu doustnym, 95% dawki ambroksolu chlorowodorkuwydala się w moczu. Mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej.

Wskazania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z utrudnianiem odksztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.