ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Entus

Spis treści

Reklama

Entus - skład

5 ml syropu dla dzieci zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu; ponadto preparat zawiera alkohol etylowy, glikol propylenowy, kwas benzoesowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący. 5 ml syropu dla dorosłych zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; ponadto preparat zawiera alkohol etylowy, glikol propylenowy, kwas benzoesowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący.

Reklama

Entus - działanie

Lek o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym. Pobudza pneumocyty typu II do wytwarzania surfaktantu, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych, ułatwiając wymianę gazową oraz pokrywa ściany pęcherzyków płucnych i końcowych oskrzelików zapobiegając ich zapadaniu się w fazie wydechu. Ambroksol zmniejsza gęstość i lepkość śluzu oraz jego przyczepność do ścian oskrzelików i oskrzeli. Na początku leczenia obserwuje się przemijające zwiększenie objętości wydzieliny oskrzelowej. Ilość pojawiającej się wydzieliny w drogach oddechowych zależy od dawki. Po podaniu doustnym chlorowodorek ambroksolu wchłania się szybko (biodostępność wynosi 60%). Cmax w osoczu występu8je po 2,5 h. T0,5 wynosi 9 h. Ambroksoljest metabolizowany do aktywnych metabolitów, które są wydalane z moczem w postaci, rozpuszczalnych w wodzie glukuronianów. Po podaniu doustnym, 95% dawki ambroksolu chlorowodorkuwydala się w moczu. Mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej.

Reklama

Entus - wskazania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z utrudnianiem odksztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani.

Reklama

Entus - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Entus - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka (i) lub dwunastnicy; niewydolnością nerek (i) lub wątroby; z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli (możliwość zalegania wydzieliny); astmą oskrzelową (może początkowo nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie). Na początku leczenia może pojawiać się nadmierna ilość płynnej wydzieliny oskrzelowej. W takim przypadku należy sprowokować kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny lub odsysać wydzielinę. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP). Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie chlorowodorkiem ambroksolu i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Syropy zawierają 1,68 mg alkoholu (etanolu) w każdej dawce (5 ml) co jest równoważne 0,34 mg/ml (0,03% w/v). Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina; mała ilość alkoholu w preparacie nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Ponadto syropy zawierają 149,35 mg glikolu propylenowego w każdych 5 ml syropu; 10 mg kwasu benzoesowego w każdych 5 ml syropu oraz 1742,2 mg sorbitolu ciekłego, niekrystalizującego w każdych 5 ml syropu - pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie mogą przyjmować leku. Należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol). Sorbitol zawarty w syropie dla dzieci może wpływać na biodostępność innych, podawanych równocześnie drogą doustną, leków. Preparaty zawierają mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 5 ml syropu, to znaczy uznaje się syropy za „wolne od sodu” (0,168 mg sodu w każdych 5 ml).

Reklama

Entus - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ambroksol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w okresie karmienia piersią należy stosować ostrożnie.

Reklama

Entus - efekty uboczne

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, dyzuria (utrudnione oddawanie moczu), wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy i świąd, zmiany skórne, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy, kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej), ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Mogą również wystąpić: zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka i zaparcia.

Entus - interakcje

Ambroksolu nie należy stosować jednocześnie z: antybiotykami (np. amoksycyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina i cefuroksym), gdyż ambroksol zwiększa ich przenikanie do płuc i nasila ich działanie; teofiliną, ponieważ nasila działanie ambroksolu; lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Entus - dawkowanie

Doustnie. Syrop 30 mg/5 ml. Dorośli i młodzież >12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni leczenia, a następnie 5 ml syropu 2 razy na dobę. Syrop 15 mg/5 ml. Dzieci w wieku do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę; dzieci w wieku 3-5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę; dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml syropu 2-3 razy na dobę. Sposób podania. Lek przyjmować po posiłku. Nie stosować przed snem. Podane dawki stosuje się w leczeniu stanów ostrych i w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) można je zmniejszyć do połowy. Syropy nie zawierają cukru.

Entus - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
ACC
Aflegan
AmbroHEXAL
Ambroksol Takeda

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!