Fexogen

Reklama

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, wybiórczy antagonista receptora H1, pozbawiony działania sedatywnego. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie obserwowano zmian odstępu QTc. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1-3 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60-70%. Lek nie podlega intensywnemu metabolizmowi. T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 11-15 h po podaniu wielokrotnym. Wydalany jest z głównie z żółcią, do 10% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Tabletki 120 mg: łagodzenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Tabl. 180 mg: łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Pacjentów z przebytą lub występującą obecnie chorobą układu sercowo-naczyniowego należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych jest związane z występowaniem tachykardii i kołataniem serca. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować feksofenadyny w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania feksofenadyny u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Często: ból i zawroty głowy, senność. Niezbyt często: zmęczenie. Ponadto z częstością nieznaną: reakcje nadwrażliwości z objawami takimi jak obrzęk naczynioruchowy, ucisk w klatce piersiowej, duszność, zaczerwienienie i uogólniona anafilaksja; bezsenność, zaburzenia snu, nerwowość, koszmary senne;  tachykardia, kołatanie serca; biegunka; wysypka, pokrzywka, świąd.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu (nie zaobserwowano wpływu na odstęp QT, ani nasilenia działań niepożądanych). Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną i omeprazolem. Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające wodorotlenek glinu i magnezu zmniejszają biodostępność feksofenadyny - zaleca się zachowanie 2 h przerwy między podaniem tych leków i feksofenadyny.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 12 lat. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: 120 mg raz na dobę przed posiłkiem. Przewlekła pokrzywka idiopatyczna: 180 mg raz na dobę przed posiłkiem.

Reklama

Uwagi

W trakcie stosowania preparatu można prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji, jednak zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji pacjenta na produkt. Należy przerwać stosowanie chlorowodorku feksofenadyny na 3 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

Pharmindex