Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Ketotifen Hasco

Spis treści

Reklama

Ketotifen Hasco - skład

5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu w postaci wodorofumaranu ketotyfenu. Preparat zawiera sacharozę, sorbitol ciekły niekrystalizujący, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu.

Reklama

Ketotifen Hasco - działanie

Lek przeciwhistaminowy, wiążący receptory histaminowe H1. Hamuje uwalnianie mediatorów reakcji alergicznej z komórek tucznych, granulocytów zasadochłonnych oraz z tkanki płucnej. Zmniejsza nadreaktywność oskrzeli, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości oraz osłabienia napadów astmatycznych. Ketotyfen wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-90%. Z białkami osocza wiąże się w około 75%. T0,5 we krwi wynosi 3-5 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci nieczynnych metabolitów.

Reklama

Ketotifen Hasco - wskazania

Zapobieganie astmie oskrzelowej oraz objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek. Preparat nie jest skuteczny w przerywaniu napadu astmy oskrzelowej.

Reklama

Ketotifen Hasco - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Reklama

Ketotifen Hasco - ostrzeżenia

W początkowym okresie stosowania preparatu nie należy przerywać przyjmowania innych leków przeciwastmatycznych, szczególnie preparatów steroidowych (kortykosteroidy o działaniu ogólnym) i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności nadnerczy. W takich przypadkach powrót do prawidłowej przysadkowo-nadnerczowej reakcji na stres może trwać do roku. Podczas stosowania ketotyfenu należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z padaczką w wywiadzie ze względu na możliwość wystąpienia drgawek. Preparat należy odstawiać stopniowo przez okres 2-4 tyg. oraz liczyć się z nawrotem astmy. Ze względu na zawartość sacharozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Lek zawiera sorbitol ciekły niekrystalizujący (2250 mg w 5 ml syropu), który jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu i metylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”. Sód pochodzi z substancji pomocniczej disodu fosforanu dwunastowodnego.

Reklama

Ketotifen Hasco - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ze względu na przenikanie ketotyfenu do mleka matki, kobiety przyjmujące ketotyfen nie powinny karmić piersią.

Reklama

Ketotifen Hasco - efekty uboczne

Często: pobudzenie, drażliwość, bezsenność, nerwowość - obserwowano zwłaszcza u dzieci. Niezbyt często: zapalenie pęcherza moczowego, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko: zwiększenie masy ciała; uspokojenie polekowe. Bardzo rzadko: drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje skórne. Uspokojenie polekowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz zawroty głowy mogą wystąpić na początku stosowania preparatu, zwykle jednak przemijają podczas dalszego leczenia.

Ketotifen Hasco - interakcje

Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność OUN (uspokajających, nasennych), leków przeciwhistaminowych i alkoholu. Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może spowodować zmniejszenie liczby płytek krwi.

Ketotifen Hasco - dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku od 7 mż. - 3 lat: 0,25 ml (0,05 mg ketotyfenu)/kg mc. 2 razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku. Nie stosować więcej niż 2,5 ml 2 razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 3 lat i dorośli: 5 ml 2 razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie sedatywne ketotyfenu, zaleca się powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydz. leczenia, rozpoczynając od 2,5 ml 2 razy na dobę, następnie zwiększając do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej. W zapobieganiu astmie oskrzelowej leczenie może trwać kilka tygodni.

Ketotifen Hasco - uwagi

Preparat należy odstawić na 3-4 dni przed wykonaniem testów alergicznych. Podczas pierwszych kilku dni stosowania leku reakcje mogą ulec spowolnieniu, w związku z tym należy ostrzec pacjentów, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych do czasu poznania indywidualnej reakcji.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!