Nowy sklep

już ON-LINE

Ketotifen Hasco

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, wiążący receptory histaminowe H1. Hamuje uwalnianie mediatorów reakcji alergicznej z komórek tucznych, granulocytów zasadochłonnych oraz z tkanki płucnej. Zmniejsza nadreaktywność oskrzeli, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości oraz osłabienia napadów astmatycznych. Ketotyfen wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-90%. Z białkami osocza wiąże się w około 75%. T0,5 we krwi wynosi 3-5 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci nieczynnych metabolitów.

Wskazania

Zapobieganie astmie oskrzelowej oraz objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek. Preparat nie jest skuteczny w przerywaniu napadu astmy oskrzelowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ketotyfen lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Środki ostrożności

Na początku leczenia nie należy przerywać przyjmowania innych leków przeciwastmatycznych, szczególnie preparatów steroidowych (kortykosteroidy o działaniu ogólnym) i hormonu adrenokortykotropowego, ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności nadnerczy. Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką w wywiadzie (ryzyko wystąpienia drgawek). Preparat należy odstawiać stopniowo przez okres 2-4 tyg. oraz liczyć się z nawrotem astmy. Ze względu na zawartość sacharozy i sorbitolu, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera również parahydroksybenzoesan propylu i metylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ze względu na przenikanie ketotyfenu do mleka matki, kobiety przyjmujące ketotyfen nie powinny karmić piersią.

Działania niepożądane

Często: pobudzenie, drażliwość, bezsenność, nerwowość - obserwowano głównie u dzieci. Niezbyt często: zapalenie pęcherza moczowego; zawroty głowy; suchość błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko: zwiększenie masy ciała; uspokojenie polekowe. Bardzo rzadko: drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje skórne. Uspokojenie polekowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz zawroty głowy mogą wystąpić na początku stosowania preparatu, zwykle jednak przemijają podczas dalszego leczenia.

Interakcje

Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność o.u.n. (uspokajających, nasennych), leków przeciwhistaminowych i alkoholu. Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może spowodować zmniejszenie liczby płytek krwi.

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci 7 mż.- 3 lat: 0,25 ml (0,05 mg ketotyfenu)/kg mc. 2 razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku. Nie stosować więcej niż 2,5 ml 2 razy na dobę. Dzieci powyżej 3 lat i dorośli: 5 ml 2 razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie sedatywne ketotyfenu, zaleca się powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydz. leczenia, rozpoczynając od 2,5 ml 2 razy na dobę, następnie zwiększając do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej. W zapobieganiu astmie oskrzelowej leczenie może trwać kilka tygodni.

Uwagi

Preparat należy odstawić na 3-4 dni przed wykonaniem testów alergicznych. Podczas pierwszych dni stosowania leku reakcje mogą ulec spowolnieniu, w związku z tym, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Pharmindex