Ketotifen WZF

Spis treści

Ketotifen WZF - Skład

1 tabl. lub 5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu w postaci wodorofumaranu. Syrop zawiera parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu, sacharozę i sorbitol.

Ketotifen WZF - Działanie

Lek przeciwhistaminowy do stosowania ogólnego, niekompetycyjny bloker receptorów H<sub>1</sub>, ma działanie przeciwastmatyczne oraz przeciwalergiczne. Lek nie rozszerza oskrzeli. Po podaniu doustnym prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. 50% dawki podlega procesowi pierwszego przejścia, co powoduje, że biodostępność wynosi 50%. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 2-4 h. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Z białkami wiąże się w 75%. Głównym metabolitem jest praktycznie nieczynny N-glukuronian ketotyfenu. Metabolizm leku u dzieci jest taki sam jak u dorosłych, ale klirens nerkowy jest większy u dzieci, dlatego u dzieci > 3 lat może być konieczne zastosowanie dawek dobowych takich samych jak u dorosłych. Proces eliminacji leku jest dwufazowy, z krótkim T<sub>0,5</sub> w I fazie wynoszącym 3-5 h i dłuższym II fazie - 21 h. Lek wydalany jest z moczem, 60-70% dawki w postaci metabolitów.

Reklama

Ketotifen WZF - Wskazania

Zapobieganie astmie oskrzelowej. Leczenie objawowe chorób alergicznych: alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek. Uwaga: Preparat nie jest skuteczny w leczeniu ostrej reakcji alergicznej oraz w przerywaniu napadów duszności w przebiegu astmy.

Ketotifen WZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Ketotifen WZF - Ostrzeżenia

W zapobieganiu astmie oskrzelowej osiągnięcie pełnego działania terapeutycznego może wymagać leczenia trwającego kilka tygodni. Dlatego, jeżeli pożądana reakcja na lek nie występuje po kilku tygodniach, zaleca się kontynuowanie leczenia przez minimum 2-3 miesięcy. W przypadku jednoczesnego stosowania leków rozszerzających oskrzela i ketotyfenu, częstość przyjmowania leków rozszerzających oskrzela może być zmniejszona. W razie konieczności odstawienia ketotyfenu, należy robić to stopniowo, przez okres 2-4 tyg. Należy liczyć się z nawrotem objawów astmy. W początkowym okresie leczenia ketotyfenem nie należy nagle przerywać podawania dotychczas stosowanych leków przeciwastmatycznych, szczególnie kortykosteroidów, ze względu na możliwość występowania niewydolności nadnerczy. Powrót do normy czynności osi przysadka-nadnercza może trwać do roku, dlatego zaleca się, aby w pierwszych tygodniach stosowania leku utrzymywać poprzednie leczenie farmakologiczne i odstawiać je stopniowo przez dłuższy czas. U pacjentów przyjmujących jednocześnie ketotyfen i doustne leki przeciwcukrzycowe, w rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą trombocytopenię. Dlatego należy unikać takiego leczenia skojarzonego lub jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania, należy kontrolować liczbę płytek krwi. Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką w wywiadzie, ponieważ ketotyfen może obniżać próg drgawkowy. Preparat w postaci syropu zawiera estry kwasu parahydroksybenzoesowego (środki konserwujące), które mogą powodować reakcje alergiczne (także typu późnego). Syrop zawiera sacharozę i sorbitol - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ketotifen WZF - Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Ketotifen WZF - Efekty uboczne

Często: pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność, nerwowość (objawy te obserwowano zwłaszcza u dzieci). Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zawroty głowy, zapalenie pęcherza moczowego. Rzadko: uspokojenie, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje skórne.

Ketotifen WZF - Interakcje

Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność OUN, leków przeciwhistaminowych i alkoholu. Przy jednoczesnym stosowaniu doustnych leków przeciwcukrzycowych w rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą trombocytopenię.

Ketotifen WZF - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli</u>: 1 mg (1 tabl. lub 5 ml syropu) 2 razy na dobę. U pacjentów wrażliwych na działanie sedatywne ketotyfenu, zaleca się powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydzień leczenia rozpoczynając od 0,5 mg (1/2 tabl. lub 2,5 ml syropu) 2 razy na dobę, a następnie zwiększanie dawki aż do osiągnięcia dawki leczniczej. W razie konieczności można zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę (2 tabl. lub 10 ml syropu 2 razy na dobę). <u>Dzieci od 6 miesięcy do 3 lat</u>: 0,05 mg ketotyfenu (0,25 ml syropu)/kg mc. 2 razy na dobę. <u>Dzieci >3 lat</u>: 1 mg (1 tabl. lub 5 ml syropu) 2 razy na dobę; zaleca się stosowanie syropu. Zarówno obserwacje kliniczne, jak i wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że w leczeniu dzieci w celu uzyskania optymalnego działania może okazać się konieczne zastosowanie większych dawek w mg/kg mc. niż u dorosłych; większa dawka jest równie dobrze tolerowana, jak mniejsza dawka. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. <u>Sposób podania</u>. Preparat przyjmuje się co 12 h, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Ketotifen WZF - Uwagi

Preparat należy odstawić 10-14 dni przed wykonaniem skórnych testów alergicznych. Podczas pierwszych dni stosowania leku zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona; nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Pharmindex
<-- popup -->