Levopront

Spis treści

Levopront - Skład

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Preparat zawiera sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

Levopront - Działanie

Lek o działaniu przeciwkaszlowym (głównie obwodowym z punktem uchwytu w oskrzelach i tchawicy), przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Po podaniu doustnym szybko się wchłania (biodostępność wynosi 75%). Wiąże się z białkami osocza w nieznacznym stopniu (11-14%). Jest wydalany głównie z moczem w postaci nie zmienionej i w postaci metabolitów. T<sub>0,5</sub> wynosi 1-2 h.

Reklama

Levopront - Wskazania

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Levopront - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Obfita wydzielina oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespól Kartagenera, dyskineza rzęsek). Ciąża i laktacja.

Levopront - Ostrzeżenia

Szczególną ostrożność zachować u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min). Stosować ostrożnie przy jednoczesnym podawaniu leków uspokajających u szczególnie wrażliwych pacjentów. 10 ml syropu zawiera 4 g sacharozy - należy o tym pamiętać stosując go u osób chorych na cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Lek zawiera parahydroksybenzoesany metylu i propylu, które mogą wywoływać opóźnione reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry) i rzadko reakcje natychmiastowe (jak pokrzywka czy skurcz oskrzeli).

Levopront - Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Levopront - Efekty uboczne

Bardzo rzadko: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne; ból żołądka, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka; reakcje alergiczne i anafilaksja; ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, parestezje; kołatanie serca, tachykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja, duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego; astenia, osłabienie kończyn dolnych. Opisano pojedyncze przypadki: epidermolizy za skutkiem śmiertelnym; zapalenia języka i aftowego zapalenia jamy ustnej z gorączką; cholestatycznego zapalenia wątroby, śpiączki hipoglikemicznej (u pacjentki w podeszłym wieku przyjmującej leki hipolipoglikemizujące); uogólnionego obrzęku; omdlenia i astenii; drgawek kloniczno-tonicznych oraz napadu typu <i>petit mal</i>; zaburzenia rytmu serca w postaci bigeminii przedsionkowej; obrzęku powiek które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki; rozszerzenia źrenic oraz utraty zdolności widzenia; senności, obniżenia napięcia mięśni oraz wymiotów u noworodka karmionego piersią, którego matka zażywała lek.

Levopront - Interakcje

W czasie badań klinicznych nie zaobserwowano interakcji występujących z lekami stosowanymi w przypadku chorób oskrzeli i płuc, takimi, jak: agoniści receptora β<sub>2</sub>-adrenergicznego, metyloksantyny i ich pochodne, kortykosteroidy, antybiotyki, preparaty regulujące wydzielanie śluzu i przeciwhistaminowe.

Levopront - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10 ml syropu do 3 razy na dobę. Dzieci: 10-20 kg - 3 ml syropu 3 razy dna dobę; 20-30 kg - 5 ml syropu 3 razy na dobę. Lek stosować w odstępach co najmniej 6 h. Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami. Maksymalny czas trwania leczenia bez konsultacji lekarskiej wynosi 7 dni. W przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach stosowania, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Levopront - Uwagi

W rzadkich przypadkach lek może powodować senność - należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.

Pharmindex