To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Levopront

Spis treści

Reklama

Levopront - skład

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Preparat zawiera sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu oraz glikol propylenowy.

Reklama

Levopront - działanie

Lek o działaniu przeciwkaszlowym (głównie obwodowym - z punktem uchwytu w oskrzelach i tchawicy), przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Działanie przeciwkaszlowe leku w zasadzie jest porównywalne z lekami o działaniu ośrodkowym, w odróżnieniu od których lewodropropizyna posiada lepszy profil tolerancji, głównie w odniesieniu do ośrodkowego działania uspokajającego. W dawkach terapeutycznych lewodropropizyna nie wpływa u ludzi na kształt krzywej EEG ani na funkcje psychomotoryczne. U ludzi lek nie powoduje depresji oddechowej ani nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego. W szczególności, w jednym z ostatnich badań wykazano, że lewodropropizyna nie działa depresyjnie na ośrodki oddechowe u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, zarówno w warunkach oddechu spontanicznego jak i w warunkach hiperkapnii.Po podaniu doustnym szybko się wchłania (biodostępność wynosi 75%). Wiąże się z białkami osocza w nieznacznym stopniu (11-14%). Jest wydalany głównie z moczem w postaci nie zmienionej i w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 1-2 h.

Levopront - wskazania

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Reklama

Levopront - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Obfita wydzielina oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespól Kartagenera, dyskineza rzęsek). Ciąża i laktacja.

Reklama

Levopront - ostrzeżenia

Szczególną ostrożność zachować u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min). Stosować ostrożnie przy jednoczesnym podawaniu leków uspokajających u szczególnie wrażliwych pacjentów. 10 ml syropu zawiera 4 g sacharozy - należy o tym pamiętać stosując go u osób chorych na cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. 10 ml syropu zawiera 13 mg parahydroksybenzoesanu metylu oraz 2 mg parahydroksybenzoesanu propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ponadto lek zawiera 22,5 mg glikolu propylenowego w 10 ml syropu (co odpowiada 2,25 mg/ml) oraz mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 ml syropu to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Levopront - ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Reklama

Levopront - efekty uboczne

Bardzo rzadko: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne; ból żołądka, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka; reakcje alergiczne i anafilaksja; ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, parestezje; kołatanie serca, tachykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja, duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego; astenia, osłabienie kończyn dolnych. Opisano pojedyncze przypadki: epidermolizy za skutkiem śmiertelnym; zapalenia języka i aftowego zapalenia jamy ustnej z gorączką; cholestatycznego zapalenia wątroby, śpiączki hipoglikemicznej (u pacjentki w podeszłym wieku przyjmującej leki hipolipoglikemizujące); uogólnionego obrzęku; omdlenia i astenii; drgawek kloniczno-tonicznych oraz napadu typu petit mal; zaburzenia rytmu serca w postaci bigeminii przedsionkowej; obrzęku powiek które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki; rozszerzenia źrenic oraz utraty zdolności widzenia; senności, obniżenia napięcia mięśni oraz wymiotów u noworodka karmionego piersią, którego matka zażywała lek.

Levopront - interakcje

W czasie badań klinicznych nie zaobserwowano interakcji występujących z lekami stosowanymi w przypadku chorób oskrzeli i płuc, takimi, jak: agoniści receptora β2-adrenergicznego, metyloksantyny i ich pochodne, kortykosteroidy, antybiotyki, preparaty regulujące wydzielanie śluzu i przeciwhistaminowe.

Levopront - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10 ml syropu do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku >2 lat: mc. 10-20 kg - 3 ml syropu 3 razy na dobę; mc. 20-30 kg - 5 ml syropu 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku <2 lat. Lek stosować w odstępach co najmniej 6 h. Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami. Maksymalny czas trwania leczenia bez konsultacji lekarskiej wynosi 7 dni. W przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach stosowania leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Levopront - uwagi

W rzadkich przypadkach lek może powodować senność - należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.


Podobne leki
Sinecod
Supremin
Atussan
Butamid

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!