Mucosolvan

Spis treści

Mucosolvan - Skład

1 pastylka miękka zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu; pastylki zawierają sorbitol. 1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu, 5 ml syropu mini zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu.

Mucosolvan - Działanie

Mukolityk ułatwiający odkrztuszanie. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa wytwarzanie surfaktantu płucnego i poprawia czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. W efekcie zwiększa się ilość śluzu i poprawia jego transport (klirens śluzowo-rzęskowy), co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Wchłanianie jest szybkie i niemal całkowite. C<sub>max</sub> zostaje osiągnięte 1-2,5 h po podaniu. Ambroksol wiąże się z białkami osocza w ok. 90%. Po podaniu doustnym około 30% dawki jest eliminowane w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia. Ambroksol jest metabolizowany głównie w wątrobie w procesie glukuronidacji i częściowo, z udziałem CYP3A4, także do kwasu dibromoantranilowego (około 10% dawki). T<sub>0,5</sub> wynosi 10 h.

Reklama

Mucosolvan - Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Mucosolvan - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja którejkolwiek z substancji pomocniczych.

Mucosolvan - Ostrzeżenia

W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP) związanych ze stosowaniem chlorowodorku ambroksolu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. 1 pastylka miękka zawiera 366 mg sorbitolu, co odpowiada 2,9 g sorbitolu w największej rekomendowanej dawce dobowej (120 mg chlorowodorku ambroksolu) - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego preparatu; lek może też mieć lekkie działanie przeczyszczające; wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. 1 tabletka zawiera 171 mg laktozy, co odpowiada 684 mg laktozy w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg chlorowodorku ambroksolu, tj. 4 tabl.) - pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu.

Mucosolvan - Ciąża

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tyg. ciąży nie wykazano szkodliwego wpływu chlorowodorku ambroksolu na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania leku u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w I trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania. Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu u kobiet karmiących piersią. Badania przedkliniczne nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję.

Mucosolvan - Efekty uboczne

Często: nudności, zaburzenia smaku, niedoczulica gardła, niedoczulica jamy ustnej. Niezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, suchość w gardle, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Mucosolvan - Interakcje

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami. Nie należy stosować chlorowodorku ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Mucosolvan - Dawkowanie

Doustnie. <u>Pastylki miękkie</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 2 pastylki 3 razy na dobę; działanie można zwiększyć stosując 2 pastylki 4 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 1 pastylka 2–3 razy na dobę; działanie można zwiększyć stosując 1 pastylkę 4–6 razy na dobę. W ostrych wskazaniach z przyczyn oddechowych należy zasięgnąć porady lekarza, jeżeli nie nastąpi poprawa stanu zdrowia lub jeżeli stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Należy uprzedzić pacjenta, że jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dni stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem. Pastylki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków; ssać lub żuć powoli do całkowitego rozpuszczenia. Nie stosować przed snem. <u>Tabletki</u>. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę, działanie leku można zwiększyć stosując 2 tabl. 2 razy na dobę. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając płynem. Nie stosować przed snem. <u>Syrop 30 mg/5 ml</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę, dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci 6-12 lat: 5 ml syropu 2-3 razy na dobę; 2-6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę; 1-2 lata: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę. <u>Syrop mini 15 mg/5 ml</u>. Dorośli i dzieci >12 lat: 20 ml syropu 2 razy na dobę, dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci 6-12 lat: 10 ml syropu 2-3 razy na dobę; 2-6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę; 1-2 lata: 5 ml syropu 2 razy na dobę. Dawkowanie można zredukować o połowę po 14 dniach leczenia. Syrop przyjmować niezależnie od posiłków. Nie stosować przed snem.

Mucosolvan - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->