Znajdź lek

Neocitec

Spis treści

Wskazania

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc (stadium 3 lub 4) oraz w monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (stadium 4), w przypadku, gdy chemioterapia oparta na schematach zawierających antracykliny lub taksany okazała się nieskuteczna lub nie może być zastosowana.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka. Podanie dooponowe. Liczba granulocytów obojętnochłonnych <1500/mm3 lub poważne zakażenie, występujące obecnie lub niedawno przebyte (w ciągu ostatnich 2 tyg.). Liczba płytek poniżej 100 000/mm3. Kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji. W połączeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze. Ciąża. Karmienie piersią powinno zostać przerwane w czasie leczenia winorelbiną.