Znajdź lek

Pemetrexed Glenmark

Wskazania

Złośliwy międzybłoniak opłucnej: Lek w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej, u których wcześniej nie stosowano chemioterapii. Niedrobnokomórkowy rak płuca: Lek w skojarzeniu z cisplatyną wskazany jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. Lek w monoterapii jest wskazany jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa, u których nie nastąpiła progresja choroby bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Lek w monoterapii jest wskazany jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów, z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa.

Uwagi

Pharmindex