Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Peritol

Peritol należy przyjmować  doustnie, a dawka powinna byś ściśle uzgodniona z lekarzem. Ma działanie przeciwalergiczne i przeciwświądowe, a stosowany jest podczas takich dolegliwości, jak: pokrzywka, katar sienny, reakcje alergiczne, wyprysk, jadłowstręt psychiczny, a także migrena. Sprawdź jego właściwości.       
Spis treści

Reklama

Peritol - skład

1 tabl. zawiera 4 mg cyproheptadyny w postaci chlorowodorku; tabl. zawierają laktozę.

Reklama

Peritol - działanie

Antagonista serotoniny i histaminy. Wywiera działanie cholinolityczne i sedatywne. Cyproheptadyna wiąże się z receptorami serotoninowymi i histaminowymi H1, konkurencyjnie hamując wiązanie się histaminy i serotoniny. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Największe stężenie osiąga po 4-8 h. od przyjęcia, działanie utrzymuje się przez 8 h. Jest metabolizowana głównie w wątrobie. Po podaniu cyproheptadyny w pojedynczej dawce 4 mg, 2-20% tej dawki ulega wydaleniu z kałem, przede wszystkim w postaci metabolitów leku; 40% jest wydalane z moczem w ciągu 3 dni, połowa w postaci metabolitów. Po podaniu wielokrotnym w dawce dobowej 12-20 mg, w moczu można wykryć tylko obecność metabolitów. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 16 h.

Reklama

Peritol - wskazania

Choroby alergiczne, szczególnie te, którym towarzyszy świąd, np. ostra i przewlekła pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, wyprysk, zapalenie skóry z wypryskiem, kontaktowe zapalenie skóry, neurodermit, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, choroba posurowicza, miejscowe reakcje alergiczne występujące po ukąszeniu przez owady. Naczyniowe bóle głowy (migrena, bóle zależne od histaminy). Jadłowstręt psychiczny (anoreksja).

Reklama

Peritol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostry napad astmy. Jaskra. Zwężenie w przewodzie pokarmowym, zazwyczaj w odźwiernikowej części żołądka lub w dwunastnicy (pierwszej części jelita cienkiego) jako powikłania wrzodu trawiennego. Choroby, którym towarzyszy zatrzymanie moczu (objawowy rozrost gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza moczowego). Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO. Pacjenci wyniszczeni, w tym osoby w podeszłym wieku (>65 lat). Noworodki lub wcześniaki. Ciąża i okres karmienia piersią.

Reklama

Peritol - ostrzeżenia

Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Ze względu na zwiększoną wrażliwość na niektóre działania niepożądane podczas leczenia dzieci powyżej 2 lat należy zachować ostrożność (rzadko opisywano niepokój). Ze względu na działanie cholinolityczne u pacjentów z astmą oskrzelową w wywiadzie, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, nadczynnością tarczycy, chorobami układu krążenia lub nadciśnieniem należy stosować z zachowaniem ostrożności. Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu - alkohol może nasilać depresyjny wpływ (sedację) leków przeciwhistaminowych na OUN. U pacjentów, u których występują stany gorączkowe o niejasnej etiologii, z zapaleniem gardła, owrzodzeniami w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, bladością, żółtaczką, siniakami, nieprawidłowymi lub niekontrolowanymi krwawieniami należy wykonać dokładne badanie krwi z rozmazem. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości należy rozważyć odstawienie leku. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Peritol - ciąża

Ze względu na brak badań lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Reklama

Peritol - efekty uboczne

Niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk alergiczny, jadłowstręt, wzmożony apetyt, uczucie splątania, omamy wzrokowe, niepokój ruchowy, rozdrażnienie, nerwowość, agresywne zachowania, bezsenność, euforia, histeria, senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, ataksja, drżenie, parestezje, zapalenie nerwów, drgawki, bóle głowy, osłabienie, niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (rozszerzenie źrenic), podwójne widzenie, ostre zapalenie błędnika, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum uszny, kołatanie serca, tachykardia, skurcze dodatkowe, niedociśnienie, suchość błony śluzowej nosa i gardła, zagęszczenie wydzieliny oskrzelowej, duszność, uczucie zatkanego nosa, krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu, biegunka lub zaparcie, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby, objawy alergiczne (takie jak rumień, plamica, pokrzywka, rzadko obrzęk Quinckego), potliwość, nadwrażliwość na światło, częste parcie na mocz, trudności w opróżnianiu pęcherza, zatrzymanie moczu, wczesna miesiączka, ucisk w klatce piersiowej, zmęczenie, dreszcze, zwiększenie masy ciała.

Peritol - interakcje

Inhibitory MAO nasilają i przedłużają cholinolityczne działanie cyproheptadyny. Należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego stosowania preparatu z lekami działającymi hamująco na OUN (np. leki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, alkohol) ze względu na nasilenie działania sedatywnego. Leki o działaniu serotoninergicznym, takie jak cyproheptadyna, mogą wchodzić w interakcję z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Reakcja ta może prowadzić do nawrotu depresji i związanych z nią objawów. Ze względu na to, że cyproheptadyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą powodować podobne objawy przedawkowania, w razie jednoczesnego przedawkowania takich leków należy starannie obserwować pacjentów, czy nie występuj ą u nich objawy toksyczności trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Peritol - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1 tabl. 3 razy na dobę (12 mg/dobę). W przewlekłej pokrzywce można podawać 0,5 tabl. 3 razy na dobę (6 mg/dobę). W ostrych napadach migreny zalecana dawka wynosi 1 tabl. na dobę (4 mg/dobę); jeżeli utrzymuje się migrenowy ból głowy po upływie 0,5 h dawkę można powtórzyć; nie przekraczać dawki 8 mg (2 tabl.) w ciągu 4-6 h. W jadłowstręcie psychicznym zalecana dawka wynosi 1 tabl. 3 razy na dobę (12 mg/dobę). Dawka podtrzymująca: 12 mg/dobę, w 3 dawkach podzielonych jest zwykle dawką wystarczającą. Maksymalna dawka dobowa: 20 mg (5 tabl.). Dzieci w wieku >2 lat: 0,25 mg/kg mc./dobę, tzn. 8 mg/m2 pc. Dzieci 2-6 lat: 0,5 tabl. 2-3 razy na dobę (4-6 mg/dobę), w zależności od masy ciała i odpowiedzi klinicznej pacjenta; jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem; maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej wynosi 8 mg (2 tabl.). Dzieci 7-14 lat: 1 tabl. 2-3 razy na dobę (8-12 mg/dobę); jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem; maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej to 16 mg (4 tabl.). Dzieci 15-18 lat: brak danych dotyczących stosowania cyproheptadyny u dzieci w wieku 15-18 lat. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku <2 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek zaleca się zmniejszenie dawki. Stosowanie u osób w podeszłym wieku i (lub) wyniszczonych jest przeciwwskazane, gdyż ta grupa pacjentów może być szczególnie podatna na wystąpienie niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla leków przeciwhistaminowych (np. zawroty głowy, senność, niedociśnienie). Sposób podania. Na początku leczenia, ze względu na sedatywne działanie preparatu, zaleca się podanie pierwszej dawki wieczorem po kolacji. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Peritol - uwagi

Ze względu na możliwość pogorszenia koncentracji oraz wystąpienia zawrotów głowy, senności i spowolnienia psychoruchowego w początkowej fazie leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn; w późniejszym okresie ograniczenia należy ustalić indywidualnie. Cyproheptadyna może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych podczas skryningowego badania moczu na obecność leków.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!