ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pylodes

Spis treści

Reklama

Pylodes - skład

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Pylodes - działanie

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Przeciwalergiczne właściwości desloratadyny obejmują hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną (tj. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13) z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodzi takie objawy, jak: kichanie, świąd, wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. U pacjentów z pokrzywką zmniejsza liczbę i rozmiar zmian pokrzywkowych oraz łagodzi świąd skóry. Desloratadyna nie przenika łatwo do OUN. Wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego (ok. 30 min), osiągając Cmax po około 3 h. Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. W 83-87% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 27 h.

Reklama

Pylodes - wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i starszej.

Reklama

Pylodes - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Reklama

Pylodes - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lubzespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Reklama

Pylodes - ciąża

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków/niemowląt jest nieznany. Należy podjąć decyzję odnośnie przerwania karmienia piersią lub przerwania/wstrzymania się od terapii desloratadyną, biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Reklama

Pylodes - efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, nadpobudliwość psychoruchowa, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (takie jak anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka). Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT, żółtaczka, wrażliwość na światło, astenia. Inne działania niepożądane zgłaszane z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia.

Pylodes - interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem. Desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną, jednak po wprowadzeniu leku do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie z alkoholem. Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie z udziałem osób dorosłych.

Pylodes - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ( w wieku od 12 lat i starsza): 1 tabl. raz na dobę. W okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż przez 4 tyg.) leczenie należy zaprzestać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tyg. lub więcej i dłużej niż przez 4 tyg.) można kontynuować leczenie w okresie ekspozycji na alergeny. Nie ma wystarczających danych z badań klinicznych dotyczących skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku 12-17 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabletkę należy połknąć z wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Pylodes - uwagi

Desloratadyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy poinformować, że u większości osób nie występuje senność. Jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na wszystkie preparaty, zaleca się poinformowanie pacjentów, aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują oni na lek.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!