ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Sinecod

Spis treści

Reklama

Sinecod - skład

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 5 mg cytrynianu butamiratu; 1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. Preparat zawiera sorbitol, etanol i kwas benzoesowy.

Reklama

Sinecod - działanie

Nieopioidowy lek przeciwkaszlowy o działaniu ośrodkowym. Wykazuje nieswoiste działanie przeciwcholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie. Cytrynian butamiratu wykazuje nieswoiste działanie przeciwcholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie. Preparat nie wywołuje przyzwyczajenia ani uzależnienia. Jest stosowany w celu łagodzenia kaszlu u dorosłych i dzieci. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie. Jest metabolizowany na drodze hydrolizy do 2 metabolitów (kwas 2-fenylomasłowy i dietyloaminoetoksyetanol), które również wykazują aktywność przeciwkaszlową. Stężenie kwasu fenylo-2-masłowego w osoczu osiąga wartość maksymalną w ciągu 1,5 h, stężenie dietyloamonoetoksyetanolu w osoczu osiąga wartość maksymalną w ciągu 0,67 h od momentu podania leku. Metabolity, podobnie jak niezmieniony butamirat, w znacznym stopniu wiążą się z białkami osocza i są wydalane głównie z moczem.

Reklama

Sinecod - wskazania

Objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

Reklama

Sinecod - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Sinecod - ostrzeżenia

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez cytrynian butamiratu, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych. Preparat w postaci kropli doustnych może być stosowany u dzieci w wieku od 2 mż. do 2 lat tylko na zalecenie lekarza. Preparatu w postaci kropli doustnych nie należy stosować u dzieci poniżej 2. mż. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej i (lub) występuje u pacjenta gorączka, wysypka lub uporczywy ból głowy, należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań w celu ustalenia możliwej przyczyny. Lek zawiera sorbitol (1 ml syropu zawiera 284 mg sorbitolu; 10 kropli zawiera 0,14 mg sorbitolu). Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Preparat zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę (11,9 mg etanolu w 5 ml syropu, 23,7 mg w 10 ml oraz 35,6 mg w 15 ml; 1,4 mg etanolu w 10 kroplach, 2,1 mg w 15 kroplach oraz 3,5 mg w 25 kroplach). Ilość alkoholu w dawce 5 ml, 10 ml, 15 ml /10 kropli, 15 kropli, 25 kropli leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Lek zawiera odpowiednio: 5,75 mg kwasu benzoesowego w 5 ml syropu, 11,5 mg w 10 ml oraz 17,25 mg w 15 ml; 0,57 mg kwasu benzoesowego w 10 kroplach, 0,86 mg w 15 kroplach oraz 1,44 mg w 25 kroplach. Lek zawiera śladowe ilości sodu, tj. zawiera mniej niż 1 milimol sodu (23 mg) sodu na dawkę, tj. 1,55 mg sodu w 5 ml syropu, 3,1 mg w 10 ml oraz 4,65 mg w 15 ml/10 kropli, 15 kropli oraz 25 kropli, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Sinecod - ciąża

Lek powinien być stosowany wyłącznie w okresie ciąży i karmienia piersią zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli spodziewane korzyści dla matki są większe niż możliwe ryzyko dla płodu/niemowlęcia, należy rozważyć najniższą skuteczną dawkę i najkrótszy czas trwania leczenia.

Reklama

Sinecod - efekty uboczne

Rzadko: senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Sinecod - interakcje

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez cytrynian butamiratu należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych.

Sinecod - dawkowanie

Doustnie. Krople. Dzieci w wieku od 2 mż. do ukończenia 1 rż.: 10 kropli 4 razy na dobę; dzieci po ukończeniu 1 rż. do 3 lat: 15 kropli 4 razy na dobę; dzieci w wieku powyżej 3 lat: 25 kropli 4 razy na dobę. U dzieci w wieku od 2 mż. do 2 lat można stosować lek tylko na zalecenie lekarza. Preparatu w postaci kropli doustnych nie należy stosować u dzieci poniżej 2 mż. Syrop. Dorośli: 15 ml 4 razy na dobę; młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml 3 razy na dobę. Preparatu w postaci syropu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Krople i syrop należy stosować przez najkrótszy okres potrzebny do złagodzenia objawów. Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień.

Sinecod - uwagi

Lek w rzadkich przypadkach może wywoływać senność - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej uwagi (np. obsługiwania maszyn).


Podobne leki
Levopront
Supremin
Atussan
Butamid

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!