Vumon

Spis treści

Vumon - Skład

1 ampułka (5 ml) zawiera 50 mg tenipozydu.

Vumon - Działanie

Cytostatyk, półsyntetyczna pochodna podofilotoksyny o działaniu wybiórczo fazowym. Zatrzymuje podział komórki w późnej fazie S lub wczesnej G2. Działa w mechanizmie zahamowania topoizomerazy II. Po podaniu dożylnym eliminacja leku odbywa się według modelu trójkompartmentowego przy średnim końcowym okresie półtrwania równym 21,2 h u dorosłych i 9,6 h u dzieci. Lek silnie (w 99%) wiąże się z białkami osocza. Skrót nazwy leku: VM-26.

Reklama

Vumon - Wskazania

Oporna na leczenie ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci (jako składnik chemioterapii wielolekowej).

Vumon - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na lek. Ciężka leukopenia (poniżej 2,0 G/l) i małopłytkowość (poniżej 75,0 G/l). Ciąża i okres karmienia piersią. Bardzo ostrożnie stosować u chorych z upośledzeniem czynności wątroby i/lub nerek. Nie stosować u noworodków (toksyczość związana z alkoholem benzylowym - składnikiem leku).

Vumon - Efekty uboczne

Uszkodzenie szpiku (leukopenia - nadir 7-14 dzień; małopłytkowość - nadir 9-20 dzień; odnowa po 3 tyg.) Nudności, wymioty, rzadziej biegunka, bóle brzucha, jadłowstręt. Wyłysienie. Odczyny alergiczne przeważnie w postaci reakcji pseudoanafilaktycznych już w trakcie wlewu lub zaraz po zakończeniu (dreszcze, gorączka, tachykardia, skurcz oskrzeli, duszność, hipotonia) bądź też w postaci zaczerwienienia twarzy, pocenia się, wzrostu ciśnienia, obrzęków. W czasie szybkiej infuzji leku - spadek ciśnienia tętniczego. Obwodowa neuropatia, niekiedy ciężka - po stosowaniu leku w skojarzeniu z winkrystyną. Pokrzywka, świąd skóry. Rzadko zapalenie jamy ustnej, ból głowy, dezorientacja. Po wynaczynieniu leku - silne podrażnienie skóry do martwicy włącznie.<br>Uwaga: Stosowanie u wcześniaków składniku leku - alkoholu benzylowego powodowało ciężkie zaburzenia neurologiczne, kwasicę metaboliczną, zaburzenia krwiotworzenia, zgon.

Vumon - Interakcje

Przy łącznym podawaniu z winkrystyną możliwość wywołania ciężkiej neuropatii.

Vumon - Dawkowanie

Lek podaje się wyłącznie we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 60 min. Monoterapia: całkowita dawka pojedynczego kursu wynosi 300 mg/m<sup>2</sup> pc. przez 3-5 dni. Leczenie można powtarzać co 3 tygodnie. W terapii wielolekowej: dawkę leku ustala się według określonego programu leczenia. Stosowanie łącznie z innymi cytostatykami o działaniu mielosupresyjnym wymaga zmniejszenia dawki.

Vumon - Uwagi

Przez pierwsze 30 min infuzji leku chory wymaga starannnej obserwacji czynności życiowych. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia obowiązuje regularna kontrola morfologii krwi, parametrów czynności nerek i wątroby; w przypadku stwierdzenia stłumienia czynności szpiku i zaburzeń czynności nerek i wątroby - lek należy odstawić. Do rozpuszczania leku używać 0,9% roztworu NaCl lub 5% glukozy.

Pharmindex