Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Zyrtec

Zyrtec przede wszystkim niweluje objawy związane z sezonowym, a także przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Ponadto redukuje symptomy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Lek cechuje się działaniem przeciwalergicznym. Spowalnia reakcję, która prowadzi do wytwarzania się bąbli pokrzywkowych i zaczerwienień.
Spis treści

Reklama

 

Reklama

Zyrtec - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 66,40 mg laktozy jednowodnej.

Zyrtec - dawkowanie

Preparat ma postać roztworu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 10 mg (10 ml roztworu) 1 raz na dobę.

Dzieci 6.–12. roku życia: 5 mg (5 ml roztworu) 2 razy na dobę.

Dzieci 2.–6. roku życia: 2,5 mg (2,5 ml roztworu) 2 razy na dobę.

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa umożliwiająca odmierzenie właściwej dawki.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki.

U osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, w zależności od czynności nerek. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min ale większy niż 30 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg na dobę. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min ale większy niż 10 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg co drugą dobę. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała dziecka.

Reklama

Zyrtec - stosowanie

Preparat można przyjmować doustnie bez rozcieńczania.

Reklama

Zyrtec - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

Reklama

Zyrtec - interakcje

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje tego produktu leczniczego z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach interakcji lekowych nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę).

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo zmniejszać zdolność reagowania i koncentrację. Cetyryzyna nie nasila jednak działania alkoholu (w stężeniu 0,5 g/l we krwi).

Reklama

Zyrtec a ciąża

Prospektywnie zebrane dane dotyczące stosowania cetyryzyny w okresie ciąży nie wskazują na zwiększone działanie toksyczne w stosunku do matki, płodu lub zarodka. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży.

Zyrtec a karmienie piersią

Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniach stanowiących 25 do 90% stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu). Dlatego należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny u kobiet karmiących piersią. 

 


Podobne leki
Amertil
Virlix
Allertec WZF
Letizen

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!