Alkomat policyjny z atestem – cena. Gdzie można kupić?

Alkomat policyjny to dość szerokie pojęcie, pod którym kryją się różne urządzenia. Mogą to być m.in. alkomaty przesiewowe oraz alkomaty policyjne z atestem. Do czego służą oba typy urządzeń i gdzie je można kupić? Poniżej odpowiemy na te pytania. Podamy również orientacyjne koszty zakupu tego typu sprzętu.
Policjant i kobieta z alkomatem
źródło:123RF

Spis treści

Dopuszczalne stężenie alkoholu w Polsce

Z pojęciem „alkomat policyjny” kojarzy się przede wszystkim kontrola trzeźwości kierowców przeprowadzana przez policjantów drogówki. Policja sprawdzając stan trzeźwości posługuje się profesjonalnym alkomatem. W pierwszej kolejności zazwyczaj stosuje alkomat przesiewowy. Jeśli on wskaże, że w wydychanym powietrzu testowanej osoby prawdopodobnie jest alkohol, wówczas policjant przeprowadza badanie alkomatem podręcznym lub stacjonarnym z odpowiednim atestem, tak żeby w razie wykazania nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu wynik takiego testu mógł stanowić dowód w sprawie karnej.

W Polsce za stan po spożyciu alkoholu uznaje się sytuację, w której alkomat wykazał 0,2 promila alkoholu we krwi. Natomiast ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia kiedy stężenie alkoholu we krwi wykaże 0,5 promila i więcej. Jeśli podczas badania trzeźwości policyjny alkomat pokaże na 0,2 promila lub na wyższą wartość, wówczas łamiemy polskie prawo i musimy się liczyć z prawnymi konsekwencjami, takimi jak odebranie prawa jazdy, prowadzenie postępowania karnego przeciwko nam, mandat pieniężny, itd.

Warto wiedzieć, że posiadanie około 3 promili alkoholu we krwi stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a 4 promile to śmiertelna, trująca dawka alkoholu dla organizmu.

czym-jest-alkomat-policyjny?">

Czym jest alkomat policyjny?

Alkomat policyjny jest używany nie tylko przez policję ale także przez służby mundurowe, firmy budowlane, transportowe, czy ochroniarskie. Tego typu sprzęt może być stosowany również przez inne podmioty, także przez osoby prywatne. Może mieć charakter przesiewowy i służyć do testowania dużej liczby osób w stosunkowo krótkim czasie. Wyniki zostają uwidocznione kolorami zapalających się lampek: zielone światło oznacza najczęściej, że badana osoba nie ma alkoholu w wydychanym powietrzu, a pomarańczowa i czerwona, że najprawdopodobniej występuje stężenie alkoholowe we krwi. Ten rodzaj badania określa się jako poglądowy. W przypadku jeśli taki rodzaj alkomatu jest stosowany przez policję, funkcjonariusz przechodzi do wykonania dalszych czynności sprawdzających stan trzeźwości badanej osoby.

Inny typ alkomatów – alkomaty policyjne z atestem– to profesjonalne urządzenia, służące do testowania stanu trzeźwości. Dzięki posiadanemu atestowi wyniki uzyskane z takich alkomatów mogą stanowić dowód w sprawie karnej. Zatem taki sprzęt ma moc urzędową, czyli musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium z akredytacją PCA.

Często w potocznym rozumieniu mianem „alkomat policyjny” określa się urządzenie, które jest profesjonalnym miernikiem stanu trzeźwości, kosztuje kilkaset złotych, a nie kilkadziesiąt oraz nie wymaga tak częstej kalibracji jak tańsze modele. 

jak-dziala-alkomat-policyjny?">

Jak działa alkomat policyjny?

Alkomat policyjny typu przesiewowego z reguły nie jest wyposażony w ustnik, dmucha się tutaj we właściwe miejsce, zazwyczaj jest nim czarny otwór. Już po 5 sekundach można odczytać wynik, a sprzęt niemal od razu jest gotowy do wykonania kolejnego pomiaru. Należy pamiętać jednak, że wyniki uzyskane z tego rodzaju alkomatów mają charakter poglądowy, a jeśli chcemy uzyskać miarodajny efekt pomiaru powinniśmy skorzystać np. z alkomatu elektrochemicznego, który precyzyjnie podaje ile dokładnie promili jest w wydychanym powietrzu. 

Po włączeniu tego urządzenia musimy odczekać aż zasygnalizuje ono dźwiękiem, odpowiednim kolorem diody lub informacją na czytniku, że jest gotowy do pracy. Następnie dmuchamy w ustnik sprzętu przez około 5 sekund (lub dłużej, jeśli producent urządzenia tak wymaga) i czekamy na wynik, o którym powiadomieni zostaniemy stosownym sygnałem dźwiękowym, świetlnym, czy innym.

Do pomiaru alkomatem nie powinno się podchodzić tuż po spożyciu alkoholu czy paleniu papierosa. Należy odczekać co najmniej 20 minut od wypicia ostatniej dawki alkoholu zanim użyjemy alkomatu. Używając alkomatu elektrochemicznego powinniśmy odczekać zanim użyjemy go ponownie lub będzie mogła skorzystać z niego inna osoba. W przypadku alkomatu przesiewowego w ciągu minuty można przetestować nawet kilkanaście osób.

gdzie-kupic-alkomat-policyjny?">

Gdzie kupić alkomat policyjny?

Alkomaty typu policyjnego można kupić w sklepach i punktach zajmujących się sprzedażą alkomatów. Takie alkomaty spotkamy również w dużych sklepach branżowych oraz w internecie. Należy zwracać szczególną uwagę na alkomaty policyjne z atestem. Ów atest powinien być ważny, wydany przez wiarygodną instytucję, tak żeby miał moc urzędową. Warto wybrać takie miejsce sprzedażowe, które oprócz profesjonalnego doradztwa, sprzeda nam dobry sprzęt i w razie potrzeby będzie go serwisować i kalibrować.

cena-alkomatu-policyjnego">

Cena alkomatu policyjnego

Znając już olbrzymi wachlarz znaczenia wyrażenia: alkomat policyjnycena tego urządzenia oraz jej duża rozpiętość także nie powinna zaskakiwać. Przesiewowy alkomat policyjny kosztuje powyżej 800 zł. Za tzw. „żółtą pałkę” zapłacimy około 1300 zł wzwyż. Natomiast stacjonarny alkomat może wynieść nawet 2500 zł. 

czy-mozna-oszukac-policyjny-alkomat?">

Czy można oszukać policyjny alkomat?

Słyszy się czasem opinie, że alkomaty policyjne bezustnikowe lub inne typy urządzeń do mierzenia ilości promili w wydychanym powietrzu da się oszukać. Nic bardziej mylnego. Żaden sposób, poza trzeźwością, nie wpłynie na wynik alkomatu modyfikując go na naszą korzyść.

Jako nieprawdę należy traktować opowieści o obniżeniu rzeczywistego stężenia alkoholu we krwi kubkiem mocnej, czarnej kawy, cukierkiem mentolowym, czy węglem medycznym. Nie pomoże również wypicie szklanki octu, przeciwnie – po wykonywanych regularnie tego typu praktykach możemy uszkodzić sobie wątrobę. Co więcej, zapalenie papierosa nie tylko nie obniża ilości spożytych promili, ale dym papierosowy wdmuchiwany do ustnika alkomatu może zafałszować wynik na naszą niekorzyść dodając jakiś odsetek promili do oceny tego urządzenia.

Jeśli przed wykonaniem badania alkomatem zażyliśmy lekarstwa, zjedliśmy cukierka z alkoholem lub też poczęstowaliśmy się owocami (zjedzenie niektórych owoców może spowodować, że alkomat wskaże na zawartość alkoholu we krwi) powinniśmy poinformować o tym policjanta wykonującego test. 

Zasada jest prosta: po alkoholu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych. Ta reguła obowiązuje również cyklistów. Takie zachowanie jest bezpieczne i odpowiedzialne.

Czytaj też:

Bibliografia

  • Sejm RP, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r., Dziennik Ustaw 1982 nr 35, poz. 230.
  • https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/dzialanie-alkoholu-na-organizm.

Oceń artykuł

(liczba ocen 2)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij