Dorosłe dzieci alkoholików DDA - objawy i leczenie syndromu

Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, dotyczy osób, które wychowywały się w rodzinach nadużywających alkoholu. Takie dzieciństwo nie pozostaje bez wpływu na dorosłe życie bliskich alkoholików i często wymaga terapii. Jak leczyć syndrom DDA?
Syndrom DDA
Źródło: 123RF

Spis treści

Życie w rodzinie, w której znaczną rolę odgrywa alkohol, to nieustanne poczucie zagrożenia ze strony nieprzewidywalnych, bo często pijanych obojga lub jednego z rodziców. Takie osoby cierpią później na syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

DDA nie doświadczyły w dzieciństwie akceptacji ze strony najważniejszych dla nich osób. Z tego powodu w późniejszym, samodzielnym życiu są skryte i pozornie spokojne.  W rzeczywistości tłumią w sobie potężny bagaż negatywnych emocji skrzywdzonego dziecka, co często uniemożliwia im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie czy w związku.

Objawy DDA

 • Osoby z syndromem DDA mają nieustanne poczucie zagrożenia oraz cierpią z powodu poczucia niższości, bycia niewystarczająco dobrym, a zatem niepotrzebnym.
 • Nie chcą też przyjmować pomocy od innych, nawet jeśli jej potrzebują.
 • Nie potrafią i nie mówią o sobie, bo w dzieciństwie nikt ich tego nie nauczył, a wręcz nie pozwalał.
 • Nawet w dorosłym życiu mogą mieć poważne problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi.

Lęk i negatywne postrzeganie siebie jest związane z rolą, jaką osoby te odgrywać musiały w domu, kiedy jedno bądź oboje rodziców było uzależnionych od alkoholu. 

Role DDA

Wyróżnia się cztery typy ról, jakie przypisuje się dzieciom alkoholików, a są to:

 1. Bohater
 2. Kozioł ofiarny
 3. Maskotka
 4. Dziecko niewidzialne

Bohater to małoletni, który przejmuje obowiązki niezdolnych do ich wykonania z powodu picia alkoholu rodziców. To także osoba, która przysparza bliskim dumy z powodu odnoszonych sukcesów. Niestety pod maską dzielnego, odpowiedzialnego i pracowitego człowieka kryje się niezadowolony z siebie młody człowiek, osamotniony w poczuciu wstydu, bowiem w domu alkoholików ani poza nim o problemie z piciem mówić nie wolno. Niska samoocena rzutuje na późniejsze życie człowieka wywodzącego się z rodziny, w której był alkoholizm.

Kozioł ofiarny to dziecko, które poświęca się, aby odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów rodziny, związanych z chorobą alkoholową. Na koźle ofiarnym wyładowuje się negatywne emocje, wskazuje się ją jako nieodpowiedzialną i nieudolną, przynoszącą  rodzinie głównie wstyd i zmartwienia. Takie dziecko ma problemy w nauce i jest narażone na nałogi wcześniej niż jego rówieśnicy, nierzadko zachowuje się agresywnie i wulgarnie.

Inną rolą może być maskotka, która ma mieć zawsze dobry wpływ na przykład na ojca alkoholika, i gdy ten zaczyna rozrabiać „pod wpływem”, niejako odpowiada za jego uspokojenie. W rolę tę wchodzi jednak ze strachem, a gdy nie musi poprawiać nikomu nastroju, ogarnia ją poczucie pustki i odrzucenia.

Natomiast dziecko niewidzialne nie zaangażuje się w życie domu. Stara się nie rzucać w oczy, a więc nie sprawiać nikomu problemów, jednocześnie jest osamotnione i czuje się niegodne uwagi otoczenia. Uzyskana przez tegoż domownika izolacja daje iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. W życiu dorosłego dziecka alkoholików może zabraknąć nawet podstawowych zdolności do interakcji społecznych.

Jak leczyć DDA?

Najlepszym sposobem leczenia jest psychoterapia. Na terapię dla pacjentów z syndromem DDA kierowane są osoby, które cierpią na problemy emocjonalne, takie jak:

 • ciągłe uczucie niepokoju i napięcia,
 • poczucie pustki i smutku,
 • rozdrażnienie,
 • nadmierne zamartwianie się o przyszłość,
 • przekonanie o negatywnych konsekwencjach podejmowanych zadań,
 • niska samoocena i poczucie własnych kompetencji, 
 • przekonanie o samowystarczalności
 • uciekanie od zadań w obawie przed popełnieniem błędu.

Terapia grupowa i indywidualna

Psychoterapia może być prowadzona w grupie i indywidualnie, a prowadzi ją terapeuta uzależnień. Trwa maksymalnie dwa lata.

Osoby z syndromem DDA mogą cierpieć również na zaburzenia osobowości: histrioniczną, zależną lub unikającą i wówczas dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej terapii leczenia osobowości.

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 24)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!