Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Tarcza antykryzysowa: szczegóły ustawy, ZUS, wniosek. Kiedy?

Tarcza antykryzysowa to pakiet ustaw i zbiór rozwiązań ochronnych. W obliczu epidemii koronawirusa gospodarka wymaga szczególnego wsparcia, dlatego też 1 kwietnia 2020 roku weszły w życie regulacje prawne, które mają za zadanie pomóc firmom przetrwać trudną sytuację w gospodarce i ochronić miejsca pracy. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może z niej skorzystać?
Strona ZUS
Źródło: 123RF
Spis treści

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wydał dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., poz. 491). To pociąga za sobą szereg ograniczeń. W szczególności przestały działać określone instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Większość polskich firm musiała zawiesić swoją działalność, ludzie z dnia na dzień stracili pracę. Przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje kulturalne czy pozarządowe wymagają wsparcia w okresie stanu epidemii. Temu ma służyć „tarcza antykryzysowa”.

Reklama

Tarcza antykryzysowa

Czas epidemii to nie tylko zagrożenie życia i zdrowia ludzi. To także trudny czas dla każdej gospodarki. Nie chodzi tylko o duże firmy. Krach dotyka także tych najmniejszych, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Zamykane są zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, sklepy odzieżowe czy z butami.

Tracą pracę osoby, zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. W ostatnich dwóch tygodniach epidemii SARS-CoV-2 działalność zawiesiło kilkanaście tysięcy firm, a i sporo także zamknęło swoją działalność. W tak trudnym okresie potrzebne są prawne rozwiązania, które pomogą przetrwać prywatnym przedsiębiorcom.

Czym jest „tarcza antykryzysowa”? Na stronie internetowej Rady Ministrów można znaleźć informacje na ten temat. Tarcza antykryzysowa jest określana jako pakiet rozwiązań, przygotowanych przez rząd, którego głównym zadaniem jest zarówno ochrona państwa polskiego, jak i obywateli przed kryzysem, jaki wywołała epidemia koronawirusa w Polsce.

 Z założenia ma się opierać na pięciu podstawowych filarach:

 • finansowaniu przedsiębiorstw,
 • ochronie zdrowia,
 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników,
 • inwestycjach publicznych,
 • wzmocnieniu systemu finansowego.

Rada Ministrów uważa, iż tarcza antykryzysowa wprowadzi stabilizację do gospodarki i będzie dodatkowym impulsem inwestycyjnym. Główne regulacje są zawarte w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568). To zestaw kilku ustaw, przygotowanych przez ministerstwo rozwoju, finansów czy rodziny i pracy.

Reklama

Szczegóły tarczy antykryzysowej

Aby usystematyzować zagadnienie, zawarte w ustawie „antykryzysowej”, rząd podzielił sprawy z jej zakresu na 4 zakładki:

 • przedsiębiorca,
 • pracownik,
 • NGO i kultura,
 • dodatkowe wsparcie.

Zakres tarczy antykryzysowej dotyczący pracownika (przykłady)

W zakresie dotyczącym pracownika pomoc uzależniona jest od rodzaju zawartej umowy – umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia czy umowa agencyjna) mogą na przykład nie płacić podatku dochodowego od świadczenia postojowego.

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest otrzymywanie świadczenia postojowego czy zakwaterowania i wyżywienia od pracodawcy. Pracownicy mogą także skorzystać ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych. Zniesiona została także odpowiedzialność za złożenie zeznania podatkowego z opóźnieniem. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawna mogą uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Zakres tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców (przykłady)

Firmy jednoosobowe mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Mogą również otrzymać świadczenie postojowe, które rekompensuje utratę przychodów. Ustawa przewiduje także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje także możliwość zapłacenia w późniejszym terminie należności podatkowych.

Mikrofirmy, do 9 pracowników mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników i należnych w tym zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą także wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Zaległy podatek można zapłacić na raty albo wnioskować o umorzenie zaległości podatkowej. Tarcza antykryzysowa przewiduje również niskooprocentowane pożyczki dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. 

Małe firmy do 50 pracowników mogą uzyskać pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku epidemii koronawirusa. Ale wysokość wsparcia jest uzależniona od udokumentowanego spadku obrotów.

Istnieje także możliwość uzyskania pożyczki obrotowej na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Firmy powyżej 9 pracowników nie mogą starać się o zwolnienie w opłatach ZUS, a tylko mogą zapłacić składki ZUS później lub rozłożyć je bezkosztowo na raty.

Dla dużych firm, powyżej 50 pracowników ustawodawca przewiduje między innymi możliwość anulowania przez urząd skarbowy zapłaty należności podatkowych. Tacy przedsiębiorcy mogą również zapłacić niższe zaliczki na podatek dochodowy, aby nie stracić płynności finansowej. Stratę z rok 2020 można odliczyć od dochodu za rok poprzedni.

Reklama

Tarcza antykryzysowa – ZUS

Głównymi celami pakietu tarczy antykryzysowej są ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej firm. W tym zakresie ustawodawca przewidział także wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Oto możliwości:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS dla małych firm, zatrudniających do 9 osób - to zwolnienie dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj, z zachowaniem prawa do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Ta ulga dotyczy zarówno samych przedsiębiorców, jak i również pracujących dla niego pracowników. Z tego rodzaju przywileju mogą także skorzystać samozatrudniający z przychodem do 15 681 zł., opłacający składki tylko za siebie. Z takiego rodzaju zwolnienia nie mogą jednak skorzystać firmy, które nie uregulowały należności składek już od grudnia 2019 r.
 2. Świadczenie postojowe dla osób, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne - ten rodzaj zwolnienia dotyczy osób, które wykonują umowę cywilną zawartą przed 01.02.2020 r., jeżeli na skutek COVID-19 umowa nie doszła do skutku lub została ograniczona jej realizacja. Można wtedy wystąpić do ZUS o jednorazowe świadczenie finansowe, rekompensujące utratę przychodów.
 3. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - to udogodnienie dotyczy wszystkich płatników składek ZUS. Nie ma w tym przypadku znaczenia wielkość firmy ani od kiedy jest prowadzona działalność. Dotyczy to składek od stycznia 2020 r. Można wtedy opłacić składki ZUS w dłuższym czasie.

Reklama

Tarcza antykryzysowa ZUS – wniosek

Aby móc skorzystać ze zwolnień, oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jest to warunek konieczny. Wszystkie rodzaje wniosków są dostępne online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie ZUS.

Istnieje kilka sposobów złożenia takiego wniosku:

 • droga elektroniczna przez PUE ZUS,
 • droga elektroniczna przez PUE ZUS za pośrednictwem strony www.gov.pl
 • za pośrednictwem poczty,
 • w placówce ZUS, wrzucając do skrzynki na dokumenty, oznaczonej napisem „Tarcza antykryzysowa”, która gwarantuje brak kontaktu z pracownikiem ZUS. 

Każde zwolnienie z opłat w ramach ZUS wymaga złożenia konkretnego wniosku, dla określonej ulgi. Przepisy z zakresu tarczy antykryzysowej przewidują następujące rodzaje wniosków:

 • wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 (druk RDZ),
 • wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (druk RSC-P), który wypełnia zleceniodawca lub zamawiający,
 • wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (druk RSP-D)

wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie lub rozłożenie na raty (druk RDU).  

Czytaj też:

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568)
 • www.gov.pl/tarczaantykryzysowa
 • www.zus.pl
 • „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”, Polski Fundusz Rozwoju, wersja 1.2, 2 kwietnia 2020 r.
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Wiadomości
Doktor Bizoń o terapii raka endometrium: „Najważniejsza jest personalizacja leczenia”
Doktor Bizoń
Księżna Kate choruje na nowotwór. Co to jest chemioterapia prewencyjna?
Kobieta po podaniu chemioterapii prewencyjnej
Przełom w leczeniu czerniaka. Naukowcy kończą badania nad personalizowaną szczepionką
Lekarz podaje pacjentowi szczepionkę na czerniaka
Podobne artykuły
Szczepienie dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień
Kalendarz obowiązkowych i zalecanych szczepień dziecka - kiedy trzeba je zrobić?
Pacjent chory na stwardnienie rozsiane
Mam stwardnienie rozsiane - relacja pacjenta z forum
Półka z napojami procentowymi symbolizująca zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Nowy pomysł rządu dzieli Polaków
Chcesz zmienić kolor oczu? Użyj lasera
Długość życia po chemioterapii - chory mogą żyć dłużej!

Reklama


Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!