Znajdź chorobę

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - objawy, leczenie

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to schorzenie, które dzieli się na kilka rodzajów: bakteryjne, aseptyczne - wirusowe, grzybicze i pasożytnicze. Czym charakteryzuje się każdy z typów i jakie dają objawy? Wezwanie karetki pogotowia ratunkowego jest konieczne, jeśli pojawią się objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z towarzyszącą sennością, zaburzeniami świadomości, splątaniem i stanami śpiączkowymi!

Spis treści

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba wywoływana przez wiele czynników zakaźnych atakujących układ nerwowy. Drobnoustroje mogą bezpośrednio zakażać układ nerwowy, w tym opony mózgowo-rdzeniowe oraz mózg. Objawy i powikłania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mogą bezpośrednio zagrażać życiu, dlatego choroba wymaga szybkiej diagnostyki i leczenia.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - rodzaje

Ze względu na etiologię choroby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych można podzielić na:

 1. Bakteryjne: zapalenie opon, w którym wykryto obecność bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym,
 2. Aseptyczne: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, w którym nie wykryto patogennych bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym:
 • wirusowe,
 • grzybicze,
 • pasożytnicze.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - co to jest?

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to ostra choroba, która zagraża życiu chorego. Konieczne jest jak najszybsze zastosowanie właściwego antybiotyku. W przypadku braku odpowiedniego leczenia śmiertelność sięga 10-15% chorych. Zapadalność na chorobę zależy od wieku, częściej chorują dzieci, a wraz z wiekiem spada częstość występowania bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Choroba może być wywołana przez różne bakterie, jednak najczęściej bywa to:

 • dwoinka zapalenia płuc,
 • dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
 • pałeczka grypy typu B.

Obecnie są dostępne szczepionki przeciwko tym drobnoustrojom, dzięki czemu można się zabezpieczyć przed wystąpieniem choroby. Diagnoza stawiana jest na podstawie wyniku badania płynu mózgowo-rdzeniowego pobieranego poprzez punkcję lędźwiową. Leczenie polega na stosowaniu antybiotyków.

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - przebieg choroby i leczenie

Najczęściej powodowane jest przez:

 • wirusy Coxackie A i B,
 • ECHO,
 • enterowirusy,
 • wirusa polio.

Przebieg zapalenia jest łagodniejszy niż w przypadku zapalenia wywołanego przez bakterie. Terapia najczęściej ogranicza się do leczenia objawowego. Jeśli nie ma podejrzenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, pacjent nie musi być hospitalizowany.Bibliografia

 • G. Virellar,Mikrobiologia i choroby zakaźne,Urban&Partner,Wrocław, 2000
 • Ch. Warlow,Neurologia,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
 • Kenneth W. Lindsay, Ian Bone,Neurology and Neurosurgery Ilustrated,Churchill Livingstone,1997
Pytanie: Czy zdecydujesz się na bankowanie krwi pępowinowej swojego dziecka?

  Tak. Uważam, ze to dobre zabezpieczenie jego zdrowia

  Nie wiem, muszę głębiej zapoznać się z tematem

  Nie. Sądzę, że nie będzie to konieczne