AlergoTeva

Spis treści

AlergoTeva - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny.

AlergoTeva - Działanie

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Przeciwalergiczne właściwości desloratadyny obejmują hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną (tj. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13) z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji białka adhezyjnego selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodzi takie objawy, jak: kichanie, świąd, wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. U pacjentów z pokrzywką zmniejsza liczbę i rozmiar zmian pokrzywkowych oraz łagodzi świąd skóry. Desloratadyna praktycznie nie przenika do o.u.n., dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego, nie wywołuje senności ani nie wpływa na aktywność psychomotoryczną. Desloratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (ok. 30 min), osiągając Cmax po około 3 h. Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 83-87%. T0,5 wynosi 27 h.

AlergoTeva - wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką, u dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat.

AlergoTeva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

AlergoTeva - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u osób z ciężką niewydolnością nerek.

AlergoTeva - ciąża

Dane otrzymane z dużej liczby zastosowań preparatu w okresie ciąży (ponad 1000 kobiet) wskazują, że desloratadyna nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na płód/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję. W celu zachowania ostrożności zaleca się jednak unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać przyjmowanie leku biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

AlergoTeva - efekty uboczne

Często: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Bardzo rzadko: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka). Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, astenia. Do innych działań niepożądanych zgłaszanych z nieznaną częstością u dzieci i młodzieży należały: wydłużenie odstępu QT, arytmia i bradykardia.

AlergoTeva - interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji desloratadyny z erytromycyną lub ketokonazolem. Desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną. Jednak po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania jednocześnie z alkoholem.

AlergoTeva - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥12 lat: 5 mg raz na dobę. Leczenie należy zaprzestać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż 4 tyg.) należy leczyć, biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. Dzieci i młodzież: dostępne są ograniczone dane kliniczne dotyczące skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku 12-17 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

AlergoTeva - uwagi

Desloratadyna nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, jednak bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjent powinien powstrzymać się od wykonywania tych czynności do czasu ustalenia, w jaki sposób reaguje na lek.

Pharmindex