Aleric Lora

Spis treści

Aleric Lora - Skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny. Preparat zawiera laktozę.

Aleric Lora - Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów H<sub>1</sub>. U większości osób w dawkach zalecanych nie wykazuje klinicznie znaczącego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego. Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H<sub>2</sub>. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu krążenia i aktywność układu przewodzącego serca. Loratadyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. m.in. do czynnego metabolitu desloratadyny. Loratadyna w wiąże się z białkami osocza w 97-99%, natomiast desloratadyna w 73-76%. Średni T<sub>0,5</sub> wynosi 8,4 h dla loratadyny i 28 h dla desloratadyny. Lek jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci sprzężonych metabolitów.

Reklama

Aleric Lora - Wskazania

Leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Aleric Lora - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w okresie ciąży i okresie karmienia piersią.

Aleric Lora - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu.

Aleric Lora - Ciąża

Stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Aleric Lora - Efekty uboczne

Często: senność. Niezbyt często: ból głowy, bezsenność, zwiększenie apetytu. Inne działania niepożądane obserwowane w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu - bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie; częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane, w porównaniu z placebo (często): ból głowy, nerwowość i zmęczenie.

Aleric Lora - Interakcje

Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna), cymetydyna oraz leki przeciwgrzybicze z grupy pochodnych imidazolu (ketokonazol) mogą hamować metabolizm loratadyny i prowadzić do zwiększenia stężenia leku w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych. Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Aleric Lora - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli i dzieci > 12 lat:</u> 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę. <u>Dzieci w wieku 2-12 lat: mc. > 30 kg:</u> 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę; <u>mc. < 30 kg:</u> 5 mg loratadyny (1/2 tabl.) raz na dobę. Preparat przeznaczony jest dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. <u>U dzieci w wieku 2-6 lat</u> zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku < 2 lat. <u>Szczególne grupy pacjentów.</u> U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. Dorosłym i dzieciom o mc. > 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (1 tabl.) co drugi dzień, a dzieciom o mc. ≤ 30 kg – 5 mg loratadyny (1/2 tabl.) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. <u>Sposób podania.</u> Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Aleric Lora - Uwagi

Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym przeprowadzaniem alergicznych testów skórnych, gdyż lek może powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (działanie leku może maskować dodatni wynik reakcji na testowane alergeny). W badaniach klinicznych oceniających wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów, loratadyna nie zaburzała sprawności psychomotorycznej. Należy jednak poinformować pacjentów, że u niektórych osób występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex