Aleric Lora

Spis treści

Aleric Lora - skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny. Preparat zawiera laktozę.

Aleric Lora - Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów H1. U większości osób w dawkach zalecanych nie wykazuje klinicznie znaczącego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego. Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu krążenia i aktywność układu przewodzącego serca. Loratadyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. m.in. do czynnego metabolitu desloratadyny. Loratadyna w wiąże się z białkami osocza w 97-99%, natomiast desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 wynosi 8,4 h dla loratadyny i 28 h dla desloratadyny. Lek jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci sprzężonych metabolitów.

Aleric Lora - wskazania

Leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Aleric Lora - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w okresie ciąży i okresie karmienia piersią.

Aleric Lora - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu.

Aleric Lora - ciąża

Stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Aleric Lora - efekty uboczne

Często: senność. Niezbyt często: ból głowy, bezsenność, zwiększenie apetytu. Inne działania niepożądane obserwowane w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu - bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie; częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane, w porównaniu z placebo (często): ból głowy, nerwowość i zmęczenie.

Aleric Lora - interakcje

Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna), cymetydyna oraz leki przeciwgrzybicze z grupy pochodnych imidazolu (ketokonazol) mogą hamować metabolizm loratadyny i prowadzić do zwiększenia stężenia leku w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych. Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Aleric Lora - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci > 12 lat: 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę. Dzieci w wieku 2-12 lat: mc. > 30 kg: 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę; mc.  5 mg loratadyny (1/2 tabl.) raz na dobę. Preparat przeznaczony jest dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. U dzieci w wieku 2-6 lat zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. Dorosłym i dzieciom o mc. > 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (1 tabl.) co drugi dzień, a dzieciom o mc. ≤ 30 kg – 5 mg loratadyny (1/2 tabl.) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Aleric Lora - uwagi

Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym przeprowadzaniem alergicznych testów skórnych, gdyż lek może powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (działanie leku może maskować dodatni wynik reakcji na testowane alergeny). W badaniach klinicznych oceniających wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów, loratadyna nie zaburzała sprawności psychomotorycznej. Należy jednak poinformować pacjentów, że u niektórych osób występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex