Znajdź lek

Aleric Lora

Spis treści

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów H1. U większości osób w dawkach zalecanych nie wykazuje klinicznie znaczącego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego. Loratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, jest intensywnie metabolizowana głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6 m.in. do czynnego metabolitu desloratadyny. Loratadyna w wiąże się z białkami osocza w 97-99%, natomiast desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 wynosi 8,4 h dla loratadyny i 28 h dla desloratadyny. Lek jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Średni T0,5 loratadyny wynosi 8,4 h, desloratadyny 28 h.

Wskazania

Leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub jakikolwiek składnik preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 2 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane

Najczęściej obserwowano: senność, ból głowy, bezsenność, zwiększenie apetytu. Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, zawroty głowy, kołatanie serca, tachykardia, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z antybiotykami makrolidowymi (erytromycyna), cymetydyną, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy pochodnych imidazolu (ketokonazol) może spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi, jednak bez zmian istotnych klinicznie. Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 2-12 lat: mc. > 30 kg: 10 mg raz na dobę; mc < 30 kg: 5 mg raz na dobę. Preparat jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. U dzieci od 2 do 6 lat zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę początkową: dorośli i dzieci o mc > 30 kg: 10 mg co 2. dzień, dzieci o mc. ≤ 30 kg: 5 mg co 2. dzień. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku i z niewydolnością nerek.

Uwagi

Preparat należy odstawić na ok. 48 h przed wykonaniem alergicznych testów skórnych.

Pharmindex