Znajdź lek

Aleric Lora

Spis treści

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów H1. U większości osób w dawkach zalecanych nie wykazuje klinicznie znaczącego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego. Loratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, jest intensywnie metabolizowana głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6 m.in. do czynnego metabolitu desloratadyny. Loratadyna w wiąże się z białkami osocza w 97-99%, natomiast desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 wynosi 8,4 h dla loratadyny i 28 h dla desloratadyny. Lek jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Średni T0,5 loratadyny wynosi 8,4 h, desloratadyny 28 h.

Wskazania

Leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub jakikolwiek składnik preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.