Alermed

Spis treści

Alermed - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; tabletki zawierają laktozę.

Alermed - Działanie

Cetyryzyna - metabolit hydroksyzyny, silny i selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne - hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, szczególnie eozynofilów, do skóry i spojówek. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Cmax we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1+/- 0,5 h. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h i jest krótszy u dzieci.

Alermed - wskazania

Leczenie przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Alermed - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzynę, hydroksyzynę, inne pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny

Alermed - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką lub z ryzykiem wystąpienia drgawek oraz u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Alermed - ciąża

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Cetyryzyna przenika do mleka ludzkiego w stężeniach wynoszących 0,25-0,90 stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu).

Alermed - efekty uboczne

Niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, tachykardia, zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i GGT, zwiększone stężenie bilirubiny, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: niepamięć, zaburzenia pamięci. Ponadto mogą wystąpić: senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, paradoksalne pobudzenie układu nerwowego, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Alermed - interakcje

W przeprowadzonych badaniach nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych lub znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę). Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną w dawkach terapeutycznych, jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego przyjmowania.

Alermed - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr = 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr

Alermed - uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na o.u.n. może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Pharmindex