Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Amertil

Spis treści

Reklama

Amertil - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Amertil - działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Maksymalne stężenie cetyryzyny we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1,0 ± 0,5 h. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93 ± 0.3 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h; jest krótszy u dzieci.

Amertil - wskazania

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. 

Reklama

Amertil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min.

Reklama

Amertil - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek (wskazana modyfikacja dawkowania), padaczką lub ryzykiem wystąpienia drgawek oraz w skojarzeniu z alkoholem i u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego). Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Amertil - ciąża

Należy zachować ostrożność przepisując cetyryzynę kobietom w ciąży. Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy. Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniu stanowiącym 25 do 90% stężenia leku oznaczanego w osoczu, w zależności od czasu pobrania próbki po podaniu leku - należy zachować ostrożność przepisując cetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Reklama

Amertil - efekty uboczne

Mogą wystąpić: zmęczenie, ból i zawroty głowy, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, senność, zapalenie gardła. U dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat z częstością ≥1% obserwowano: biegunkę, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie. Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane - niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie; rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność AlAT, AspAT, ALP, GGT, zwiększone stężenie bilirubiny), pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu; częstość nieznana: zwiekszenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu.

Amertil - interakcje

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji z pseudoefedryną lub teofiliną. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Amertil - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 10 mg (1 tabl. powl.) raz na dobę; dzieci 6-12 lat: 5 mg (1/2 tabl. powl.) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U dorosłych pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr <30 ml/min: 5 mg co drugi dzień; CCr <10 ml/min: nie stosować. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta. Stosowanie cetyryzyny w postaci tabletek powlekanych nie jest zalecane u dzieci <6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania. Sposób podania. Tabl. należy połykać, popijając szklanką płynu. Tabl. można podzielić na dwie równe dawki.

Amertil - uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Cetyryzyna stosowana w zalecanej dawce nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną, jednak zawsze należy uwzględnić indywidualną reakcję organizmu na lek oraz nie stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.


Podobne leki
Virlix
Zyrtec
Allertec WZF
Letizen

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!