Claritine

Spis treści

Claritine - skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny; tabl. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 1 mg loratadyny; syrop zawiera sacharozę.

Claritine - Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego i cholinolitycznego u większości populacji. Nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca. Po podaniu doustnym szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna - jest czynny farmakologicznie i w dużym stopniu odpowiedzialny za działanie kliniczne. Maksymalne stężenie loratadyny i desloratadyny w surowicy krwi występuje odpowiednio po 1-1,5 h i 1,5-3,7 h po podaniu. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 loratadyny wynosi 8,4 h (3-20 h), desloratadyny 28 h (8,8-92 h). Ok. 40 % podanej dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Mniej niż 1% loratadyny lub desloratadyny wydalane jest w postaci niezmienionej.

Claritine - wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Claritine - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.

Claritine - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Preparat w postaci tabletek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat w postaci syropu zawiera sacharozę 0,6 g/ml), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę; pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu w postaci syropu.

Claritine - ciąża

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Loratadyna przenika do mleka matki - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Claritine - efekty uboczne

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży najczęściej obserwowano: senność, ból głowy, zwiększenie apetytu, bezsenność, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka; działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu - bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie. Dzieci 2-12 lat: ból głowy, nerwowość, zmęczenie.

Claritine - interakcje

Lek podawany jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić testami psychomotorycznymi. Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach. W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

Claritine - dawkowanie

Tabletki. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę; Dzieci 2-12 lat, mc. >30 kg: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. Nie jest wskazane stosowanie tabletek u dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg. Syrop. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (2 miarki po 5 ml) raz na dobę. Dzieci 2-12 lat, mc. >30 kg: 10 mg (2 miarki po 5 ml) raz na dobę. Dzieci 2-12 lat, mc. ≤30 kg: 5 mg (1 miarka 5 ml) raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową: dorośli i dzieci o mc. >30 kg - 10 mg (w postaci tabletek lub syropu co drugi dzień; dzieci o mc. ≤30 kg - 5 mg loratadyny (w postaci syropu co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat. Sposób podania. Lek przyjmować niezależnie od posiłków. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Claritine - uwagi

Należy przerwać stosowanie leku na ok. 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Preparat nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak bardzo rzadko występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Pharmindex