Nowy sklep

już ON-LINE

Letizen

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, silny i selektywny antagonista receptorów histaminowych H1. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem. Dawka 10 mg podawana 1-2 razy na dobę hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili do skóry i spojówek. U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniejącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna w dawce 10 mg raz na dobę łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1 ±0,5 h. Nie zaobserwowano kumulacji cetyryzyny podczas stosowania dawek dobowych 10 mg przez 10 dni. Lek wiąże się z białkami osocza w 93 ±0,3%. Nie wpływa na stopień wiązania warfaryny z białkami. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h.

Wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci od 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką lub ryzykiem wystąpienia drgawek oraz ze względu na ryzyko zatrzymania moczu - u pacjentów z czynnkami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony dzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku jednocześnie z alkoholem. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Działania niepożądane

Niezbyt często: pobudzenie, parestezja, biegunka, osłabienie, złe samopoczucie, świąd, wysypka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, bezsenność, omamy, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, γ-GT, bilirubiny), obrzęki, zwiększenie masy ciała, pokrzywka. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenia, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa. Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu. Ponadto obserwowano: senność, ból i zawroty głowy, zmęczenie, paradoksalne pobudzenie o.u.n., suchość błony śluzowej jamy ustnej. U dzieci obserwowano z częstością ≥1% następujące działania niepożądane: senność, biegunka, zapalenie błony śluzowej nosa i zmęczenie.

Interakcje

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych z teofiliną (400 mg na dobę) lub pseudoefedryną. Nie są spodziewane interakcje cetyryzyny z innymi lekami.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 50-79 ml/min): 10 mg raz na dobę; u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min): 5 mg raz na dobę; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min): 5 mg raz co drugi dzień; u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, pacjentów dializowanych (klirens kreatyniny <10 ml/min) – stosowanie przeciwwskazane. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta. Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

Uwagi

Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne. Podczas leczenia należy unikać picia alkoholu i przyjmowania leków hamujących czynność o.u.n. Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych.

Pharmindex