Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Nalergine

Spis treści

Reklama

Nalergine - skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny.

Reklama

Nalergine - działanie

Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje się silnym działaniem, które pojawia się po 1-3 h i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie przenika do o.u.n. i nie wykazuje powinowactwa do receptorów H1 w o.u.n. Nie wywiera działania uspokajającego, nie działa przeciwcholinergicznie. Loratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 min, a jego największe nasilenie - po 4-6 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 97%. Jest intensywnie metabolizowana w wątrobie do czynnych metabolitów. T0,5 we krwi dla loratadyny wynosi 3-20 h (średnio 8,4 h); dla jej głównego czynnego metabolitu (dekarboetoksyloratadyna) - 9-92 h (średnio 28 h). Loratadyna i jej metabolity są wydalane zarówno z moczem (około 41%), jak i z kałem (około 41%). Podanie preparatu znosi lub łagodzi objawy alergicznego nieżytu nosa i spojówek (hamowanie wycieku z nosa, kichania, przekrwienia i obrzęku błon śluzowych, łzawienia i pieczenia oczu), a także leczy zmiany skórne (łagodzenie świądu).

Reklama

Nalergine - wskazania

Objawowe leczenie alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Reklama

Nalergine - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę, dzieci do 3 rż.

Reklama

Nalergine - ostrzeżenia

Zaleca się ostrożność w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycyną, klarytromycyną, cymetydyną, lekami moczopędnymi oraz innymi lekami powodującymi utratę potasu, pomimo braku klinicznych skutków interakcji tych leków z loratadyną.

Reklama

Nalergine - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (brak odpowiednich, kontrolowanych badań u ludzi). Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Nalergine - efekty uboczne

Rzadko obserwowano ból głowy, zmęczenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, senność (częstość występowania porównywalna z placebo). Niezwykle rzadko występowały: nudności, zaburzenia czynności wątroby, reakcje alergiczne.

Nalergine - interakcje

Jednoczesne stosowanie z cimetydyną, ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną klarytromycyną, ranitydyną może spowodować nieznaczne zwiększenie stężenia loratadyny we krwi.

Nalergine - dawkowanie

Doustnie dorośli i dzieci od 7 rż.: 10 mg raz dziennie; dzieci 3-6 rż.: 5 mg raz dziennie. Pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) podaje się początkowo 10 mg co drugi dzień.

Nalergine - uwagi

Preparat należy odstawić na 7 dni przed wykonaniem testów skórnych.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!