Znajdź lek

Telfexo

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, wybiórczy antagonista receptora H1. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie wywołuje istotnych zmian odstępu QTc w obrazie EKG. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60-70%. Jest w nieznacznym stopniu metabolizowana i wydalana głównie z kałem, około 10% jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 11-15 h.

Wskazania

Tabletki 120 mg: łagodzenie objawów sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa. Tabletki 180 mg: łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia w wywiadzie, w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności).

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból i zawroty głowy, senność, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: zmęczenie. Ponadto obserwowano: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry, uogólnione reakcje anafilaksji), bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu, koszmary senne, tachykardię, palpitacje, biegunkę, wysypkę, pokrzywkę, świąd.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem zwiększa stężenie feksofenadyny we krwi. Leki zobojętniające sok żołądkowy (związki glinu i magnezu) zmniejszają biodostępność feksofenadyny (zachować 2-godzinny odstęp między podaniem tych leków i preparatu). Podanie z feksofenadyną pojedynczej dawki lopinawiru z rytonawirem zwiększa 4-krotnie jej AUC (w stanie równowagi AUC zwiększa się około 3-krotnie). Nie obserwowano interakcji pomiędzy feksofenadyną i omeprazolem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 12 lat w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa: 120 mg raz na dobę; w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej: 180 mg raz na dobę.

Uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed przeprowadzeniem alergicznych testów skórnych.

Pharmindex