Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Telfexo - na co, ulotka, działanie, dawkowanie

Telfexo to lek przeciwhistaminowy, stosowany do łagodzenia objawów sezonowego zapalenia błony śluzowej oraz objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Cechuje go brak działania uspokajającego oraz szybkie wchłanianie się.
Spis treści

Reklama

Telfexo - skład

1 tabl. powl. zawiera 120 mg lub 180 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 112 mg lub 168 mg feksofenadyny).

Reklama

Telfexo - działanie

Lek przeciwhistaminowy, wybiórczy antagonista receptora H1. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie wywołuje istotnych zmian odstępu QTc w obrazie EKG. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60-70%. Jest w nieznacznym stopniu metabolizowana i wydalana głównie z kałem, około 10% jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 11-15 h.

Reklama

Telfexo - wskazania

Tabletki 120 mg: łagodzenie objawów sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa. Tabletki 180 mg: łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Reklama

Telfexo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Reklama

Telfexo - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia w wywiadzie, w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności).

Reklama

Telfexo - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Reklama

Telfexo - efekty uboczne

Często: ból i zawroty głowy, senność, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: zmęczenie. Ponadto obserwowano: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry, uogólnione reakcje anafilaksji), bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu, koszmary senne, tachykardię, palpitacje, biegunkę, wysypkę, pokrzywkę, świąd.

Telfexo - interakcje

Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem zwiększa stężenie feksofenadyny we krwi. Leki zobojętniające sok żołądkowy (związki glinu i magnezu) zmniejszają biodostępność feksofenadyny (zachować 2-godzinny odstęp między podaniem tych leków i preparatu). Podanie z feksofenadyną pojedynczej dawki lopinawiru z rytonawirem zwiększa 4-krotnie jej AUC (w stanie równowagi AUC zwiększa się około 3-krotnie). Nie obserwowano interakcji pomiędzy feksofenadyną i omeprazolem.

Telfexo - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 12 lat w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa: 120 mg raz na dobę; w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej: 180 mg raz na dobę.

Telfexo - uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed przeprowadzeniem alergicznych testów skórnych.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!