Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Telux

Spis treści

Reklama

Telux - wskazania

Preparat jest przeznaczony do stosowania: u dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikują się do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; u dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej po niepowodzeniu leczenia interferonem alfa, lub w fazie akceleracji choroby; u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z Ph+ CML w przebiegu przełomu blastycznego. Nie stwierdzono wpływu preparatu na wynik przeszczepu szpiku kostnego. U pacjentów dorosłych, dzieci i młodziezy skuteczność imatynibu została oceniona na podstawie współczynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej, a także okresie wolnym od progresji choroby w CML. Dorośli pacjenci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią. Dorośli pacjenci z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii. Dorośli pacjenci z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. Myelodysplastic/Myeloproliferate – MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. Platelet-Derived Growth Factor Receptor – PDGFR).dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronic Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanżacją FIP1L1-PDGFRα.Produkt leczniczy Telux jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. Dermatofibrosarcoma Protuberans - DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

Reklama

Telux - uwagi


Podobne leki
Glivec
Sprycel
Tasigna
Nibix

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!