Vepesid

Spis treści

Vepesid - Skład

1 kaps. zawiera 50 mg lub 100 mg etopozydu.

Vepesid - Działanie

Półsyntetyczna pochodna podofilotoksyny o działaniu cytostatycznym. Powoduje zahamowanie metafazy działając głównie w fazie G2 cyklu komórkowego. Wynikiem działania leku jest zahamowanie podziału komórki w fazie profazy (małe dawki) lub liza komórek wchodzących w fazę mitozy (wysokie dawki). Nie obserwuje się zmian w mikrotubulach. Podstawowym skutkiem działania leku jest hamowanie syntezy DNA. Etopozyd dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Dobrze przenika do tkanek, głównie nerek, jelit, wątroby, tarczycy, nadnerczy. Lek wiąże się w 94% z białkami osocza. Eliminacja leku jest dwufazowa: T<sub>0,5</sub> końcowej eliminacji wynoszą odpowiednio 1,5 h oraz 4-12 h. Etopozyd wydalany jest w 42-67% z moczem; z tego 2/3 w stanie nie zmienionym, do 16% dawki wydalane jest z kałem. Etopozyd z trudem przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Reklama

Vepesid - Wskazania

Guzy złośliwe jądra w skojarzeniu z innymi cytostatykami, rak drobnokomórkowy płuca - w chemioterapii skojarzonej jako leczenie pierwszego rzutu.

Vepesid - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na lek, ciężka niewydolność wątroby, małopłytkowość poniżej 50 G/l i granulocytopenia poniżej 0,5 G/l. Ciąża i okres karmienia piersią. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci pozostają niezbadane.

Vepesid - Efekty uboczne

Uszkodzenie szpiku (leukopenia - nadir 7-14 dzień; małopłytkowość - nadir 9-16 dzień; odnowa po 3 tyg.), nudności, wymioty, biegunka, jadłowstręt, zapalenie jamy ustnej. Wyłysienie. Rzadziej: odczyny alergiczne zwykle w postaci reakcji rzekomoanafilaktycznych (dreszcze, gorączka, tachykardia, duszność, skurcz oskrzeli), ale również ostra reakcja anafilaktyczna już po pierwszej dawce. Wysypka, pokrzywka, świąd skóry. Przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego. Obwodowa neuropatia. Sporadycznie: senność, zmęczenie, uszkodzenie wątroby, gorączka, bóle brzucha, zaparcia, przejściowa ślepota korowa. Zaburzenia czynności wątroby i kwasica metaboliczna po przedawkowaniu.

Vepesid - Interakcje

Jednoczesne zastosowanie z winkrystyną może nasilić neuropatię.

Vepesid - Dawkowanie

Terapeutyczna dawka doustna równa jest dwukrotnej terapeutycznej dawce dożylnej. Lek podaje się na czczo. Najczęściej: 100-200 mg/m<sup>2</sup> pc. dziennie przez 5 dni lub w dawce 200 mg/m<sup>2</sup> pc. dnia 1, 3 i 5 (lek podaje się w skojarzeniu z innymi cytostatykami). Leczenie powtarza się co 3-4 tygodnie. Dawkę należy modyfikować w zależności od stopnia supresji szpiku po uprzedniej chemio- lub radioterapii.

Vepesid - Uwagi

Pharmindex