Zyrtec UCB

Reklama

Działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Cetyryzyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego; pokarm przedłuża wchłanianie, ale nie wpływa na biodostępność leku. Wiąże się w około 93% z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 we krwi wynosi u dorosłych około 10 h, u dzieci - 5 h.

Wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki, u dorosłych i dzieci w wieku ≥6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Środki ostrożności

Zaleca się zachowanie ostrożności w połączeniu z alkoholem. Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką, ryzykiem wystąpienia drgawek lub czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego). Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabl. powl. 10 mg u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Działania niepożądane

Niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, agresja, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGTP i zwiększone stężenie bilirubiny, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenie, drżenie, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, zaburzenie akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, osłabienie pamięci, zatrzymanie moczu, zawroty głowy. Ponadto obserwowano: senność, zmęczenie, ból głowy, zapalenie gardła, nudności, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej. U dzieci (do 12 lat) obserwowano: biegunkę, senność, zapalenie błony śluzowej nosa i zmęczenie.

Interakcje

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych w badaniach z cetyryzyną i teofiliną czy pseudoefedryną.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę. W niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny 30-49 ml/min podaje się 5 mg raz na dobę; < 30 ml/min - 5 mg co 48 h. U dzieci z niewydolnością nerek dawkę należy ustalać na podstawie klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała. Tabletki należy popijać szklanką płynu. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Reklama

Uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na oun, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Pharmindex