Znajdź chorobę

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - przyczyny, objawy, badania i leczenie

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych najczęściej występuje u grup zawodowych, które długotrwale narażone są na wdychanie substancji drażniących płuca tj, pył, detergenty, i pleśń. Leczenie zazwyczaj opiera się na unikaniu alergenów i stosowaniu leków wspomagających oddychanie.

Spis treści

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest właściwe zbiorem różnych schorzeń, których cechą charakterystyczną są zmiany zapalne w drobnych obszarach płuc (tzw. tkanka śródmiąższowa). Najczęściej przyczyną choroby jest długotrwałe narażenie zawodowe na wysokie stężenia określonych substancji, których wdychanie z czasem u części osób może prowadzić do uszkodzenia płuc. Większość objawów choroby ustępuje bez specjalnego leczenia, jeśli chorzy unikają wdychania substancji odpowiedzialnych za rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych.

Poznaj: Układ oddechowy człowieka - budowa i funkcje

Zobacz wideo: Alergia jest dziedziczna

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - przyczyny

Przyczyny alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych

Główne przyczyny alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych
Źródło Nazwa choroby
Zgniłe siano Płuco rolnika
Produkcja detergentów Płuco detergentowe
Pleśń sera Płuco wyrabiających sery
Sauny, łazienki Płuco łazienkowe
Odchody i pióra ptaków Płuco hodowców ptaków
Utrwalacze farb Płuco malarzy
Insektycydy Płuco rolników i ogrodników

Czynników, które mogą doprowadzić do rozwoju alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych jest bardzo wiele (ponad 300).

U części osób dodatkowo mogą wystąpić predyspozycje genetyczne, które sprzyjają rozwojowi choroby. Sam mechanizm uszkodzenia płuc nie jest do końca poznany.Jednakże główną rolę w rozwoju choroby ma nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego (immunologicznego), który stoi na straży organizmu broniąc go przed atakami różnych szkodliwych drobnoustrojów (np. baterii wirusów) jak i innych związków. Z nie do końca jasnych przyczyn zaczyna on traktować substancje potencjalnie nieszkodliwe – tzw. alergeny jako groźne dla organizmu czynniki i rozpoczyna z nimi walkę. W tym przypadku alergeny są przez nas wdychane i w końcu dostają się do płuc.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - kto jest narażony?

Najczęstszą postacią alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych jest tzw. „płuco rolnika”. Występuje ono u osób narażonych na długotrwałe przebywanie w miejscach o podwyższonym stężeniu pyłu pochodzącego z siana, słomy czy zboża. Substancje zawarte w pyle przy krótkotrwałym narażeniu na nie u większości osób nie wywołują niepokojących zmian, jednakże długotrwała ekspozycja (przede wszystkim zawodowa) może prowadzić do zmian w miąższu płucnym i wystąpieniu objawów choroby.

Często zawodowe narażenie na odchody i pióra ptaków (hodowcy ptactwa), a także częste i długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach, w których występuje duże stężenie zarodników grzybów, a w szczególności pleśni oraz chemikaliów (detergenty) może prowadzić do rozwoju alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Choroba ta stwierdzana jest również u ludzi, którzy często przez długi czas przebywali w pomieszczeniach z zanieczyszczonymi urządzeniami do klimatyzacji np. pracownicy biurowi. W takich urządzeniach mogą się namnażać różne rodzaje grzybów, bakterii itp.

Ze względu na nasilenie objawów choroba dzielona jest na 3 postacie:

 • Ostrą – objawy przypominają infekcję dróg oddechowych (często mogą być z nią mylone), pojawiają się kilka godzin po narażeniu na określony alergen.
 • Podostra – objawy są słabiej wyrażone, ten typ występuję w przypadku narażenia na mniejsze stężenie alergenu w powietrzu.
 • Przewlekłą – objawy są skryte i choroba przez długi czas może przebiegać niezauważona, ta postać grozi poważnymi powikłaniami.

Grupy zawodowe w szczególności narażone na rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych to:

 • rolnicy,
 • hodowcy ptaków,
 • pracownicy przemysłu drzewnego, chemicznego i spożywczego.

Osoby, u których stwierdzono przyczynę odpowiedzialną za rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, powinny unikać narażenia na określony alergen. W praktyce oznacza to zmianę dotychczas wykonywanej pracy. Rzecz jasna w wielu przypadkach nie jest to możliwe. Wówczas pomocne może być noszenie maseczek zmniejszających ilość wdychanych alergenów.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - objawy i postaci choroby

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych nie ma charakterystycznych objawów, które umożliwiłyby łatwe postawienie diagnozy. Co więcej - schorzenie to może przypominać szereg innych chorób płuc. W zależności od postaci chorzy mogą prezentować szereg objawów.

Postać ostra:

 • kaszel,
 • duszność,
 • podwyższona temperatura ciała lub gorączka,
 • ogólne złe samopoczucie.

Objawy mogą się cofnąć same bez żadnego leczenia. Jednakże kolejne nawroty choroby przebiegają z coraz większym nasileniem.

Postać podostra:

 • duszność,
 • zmęczenie,
 • okresowy kaszel,
 • stany podgorączkowe.

Postać przewlekła - objawy są mało charakterystyczne, przypominają przewlekłe zapalenie oskrzeli:

 • kaszel z wykrztuszaniem,
 • ubytek masy ciała,
 • złe samopoczucie,
 • zmniejszony apetyt.


Bibliografia

 • pod red. Prof. Dr hab. Andrzeja Szczeklika,„Choroby wewnętrzne”,Medycyna Praktyczna,Kraków
 • pod red. Prof. Dr hab. Andrzeja Szczeklika i dr med. Piotra Gajewskiego,„Kompendium Choroby Wewnętrzne”,,
 • Gerd Herold,„Medycyna wewnętrzna”,,
Pytanie: Jak często uprawiasz seks?

  codziennie lub prawie codziennie

  kilka razy w tygodniu

  kilka razy w miesiącu

  nie uprawiam seksu