Plan porodu. Jak go przygotować?


 
W najdrobniejszych szczegółach planujemy już nie tylko wakacje, ale także nasz poród. Obowiązkowym elementem przygotowania przyszłej mamy jest opracowanie dokładnego planu, czyli scenariusza naszego porodu. Z jednej strony pozwoli nam na bardziej świadomy poród, ponieważ kobieta może rodzić zgodnie ze swoimi poglądami. Z drugiej strony zmniejszy stres przed nieznanym, ponieważ w każdej fazie porodu ciężarna wie, co się z nią dzieje – tłumaczy położna Elżbieta Jochman, ekspert Internetowej Szkoły Rodzenia MedMe.pl

Plan porodu to dokument, w którym określamy własne wymagania i potrzeby związane z porodem. Z drugiej strony wyznaczamy granice i wymagania wobec personelu medycznego. Plan porodu jest więc kompromisem, między naszymi wyobrażeniami, a możliwościami placówki.

- Kobieta powinna rodzić świadomie, być zapoznana przede wszystkim z planem porodu. Najlepiej omówić taki dokument wcześniej ze swoim lekarzem prowadzącym – mówi Elżbieta Jochman, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego Brzeziny.

Kiedy przygotować plan porodu?

Można przymierzyć się do niego około ósmego miesiąca. Wtedy lekarz ginekolog rozpoczyna rozmowę z pacjentką o możliwych procedurach medycznych, które wiążą się z porodem. Coraz więcej mówi się też o pierwszych symptomach zbliżającego się porodu. To dobry moment na rozmowę o przebiegu porodu, pozycjach porodowych, jakie chcemy przyjmować, a także procedurach medycznych, na które się zgadzamy, a których absolutnie nie akceptujemy.

Co zrobić jeśli lekarz nie przygotował z nami planu porodu? Nic straconego. Na oddziale będzie na to czas.

- Jeśli kobieta nie posiada planu porodu, oddział położniczy powinien przedstawić plan porodu, żeby kobieta mogła się z nim wcześniej zapoznać – mówi Elżbieta Jochman. - Kobieta powinna wiedzieć przede wszystkim na jakim etapie jest poród, jak on będzie przebiegał i co się dzieje w danym momencie. Personel medyczny powinien wyjaśnić np., że wymagane jest osłuchiwanie brzucha, czyli tętna płodu, żeby mama nie niepokoiła się tym, że co chwilę dostawiamy do brzucha głowicę. W pierwszym okresie porodu słucha się tętna co 15 minut, w drugim okresie porodu brzuch jest osłuchiwany po każdym skurczu. Świadomość tego co się dzieje, znacznie ograniczy stres związany z porodem.

Co powinien zawierać plan porodu?

Plan porodu to scenariusz zdarzeń planowanych i ewentualnych zachowań w nieprzewidzianych sytuacjach.

Przygotowywanie planu porodu należy rozpocząć od umieszczenia danych personalnych i kontaktowych. Mogą się okazać niezwykle przydatne, kiedy akcja porodowa rozpocznie się nagle.

- Dane osobowe pacjentki

- Dane lekarza prowadzącego

- Dane osoby towarzyszącej przy porodzie. W tym miejscu można zastrzec, żeby osoba towarzysząca opuściła salę przy wykonywaniu określonych zabiegów, albo towarzysz la nam bezwzględnie do końca

W kolejnej części opisujemy już sam poród.

- pozycje porodowe. Jeśli wcześniej przygotowywałyśmy się do porodu i chcemy rodzić w odpowiednich pozycjach, głownie wertykalnych, należy zaznaczyć to w planie porodu. Podczas akcji możemy o nich zapomnieć, a położna która ma w ręku nasz plan porodu z pewnością nam o nich przypomni.

- zabiegi okołoporodowe. To niezwykle ważna część samego porodu. Poród naturalny wiąże się często z szeregiem zabiegów okołoporodowych czy ingerencji medycznych Możemy jednak zastrzec, że nie życzymy sobie określonych zabiegów m.in. podania oksytocyny, przebicia pęcherza, a także nacięcia krocza. Zamiast tego możemy poprosić o masaż szyjki macicy..

W planie porodu określamy też potrzebę zastosowania znieczulenia do porodu. Możemy poprosić też o możliwość wykorzystania do porodu piłki gimnastycznej, worka sako czy kąpieli w wannie. Spełnienie tych próśb będzie jednak zależało od możliwości placówki.

Bardzo ważne jest również określenie nieakceptowanych procedur medycznych, które mają pomóc w przyjściu dziecku na świat np. chwyt Kristellera czy kleszcze.

W planie porodu możemy poprosić też o możliwość słuchania muzyki na oddziale, albo poród przy zgaszonym świetle.

Przygotowując plan porodu określamy także, jak mają wyglądać pierwsze chwile naszego dziecka po przyjściu na świat.

- W zależności od zwyczajów panujących w danej placówce możemy poprosić, żeby pępowinę przecięła osoba towarzysząca, czyli np. tata. Nie zawsze jest jednak taka możliwość.

- Kontakt z dzieckiem skóra do skóry. Jeśli chcemy spędzić z dzieckiem chwilę czasu, zanim zostanie zabrane na ważenie i mierze, warto zaznaczyć to w planie porodu. Możemy też zapisać, że już na sali porodowej chcemy przystawić dziecko do piersi.

- Szczepienie dziecka – pierwsze szczepienia wykonuje się tuż po urodzeniu. Jeśli mama nie wyraża na to zgody, powinna umieścić taką adnotację w planie porodu.

Pamiętajmy, że plan porodu nie jest obowiązkowy. Jeśli kobieta nie chce rodzić zgodnie z opracowanym scenariusze ma do tego prawo. Plan porodu nie jest też dokumentem, który należy bezwzględnie przestrzegać. Jeśli wskazania medyczne będą wymagały odstępstw od planu porodu o personel medyczny z pewnością się na nie zdecyduje.

Choć plan porodu pomoże nam odnaleźć się na oddziale, warto zwiedzić placówkę, w której chcemy rodzić na długo przed samym porodem. Dlaczego?

- Każda mama wybierając szpital powinna wcześniej zapoznać się z oddziałem, w którym będzie rodzić. Chodzi nie tylko o poznanie topografii szpitala i oddziału, ale także poznanie personelu medycznego. To na pewno zmniejszy stres związany z samym przybyciem do porodu i myślę, że z samym porodem – mówi Jochman.

Kolejny raz ciężarna będzie zwiedzała oddział tuż przed samym porodem. Położna powinna oprowadzić kobietę po bloku porodowym.

- Po przyjęciu kobiety z terminem porodu do szpitala bądź też z rozpoczętą akcją porodową należy ją zapoznać najpierw ze strukturą oddziału, z całą topografią, żeby nie czuła się zagubiona – mówi Jochman.