Dla Ciebie, na zdrowie!

Badania ucha i słuchu

Narząd słuchu jest szczególnie ważny dla osób, które współpracują z dźwiękiem, ale nie tylko. Z tego powodu warto wykonywać profilaktycznie badania słuchu i monitorować jego stan. Sprawdź, jakie są wskazania do wykonania badania słuchu i jak ono wygląda.

  Kiedy wykonuje się badanie słuchu i uszu? Co mają na celu? Przede wszystkim należy pamiętać, iż badanie słuchu wykonuje się już u noworodka, po to, by dowiedzieć się czy maluszek słyszy. Dodatkowo badanie powinien przeprowadzić każdy, kto zauważył w krótkim czasie pogorszenie słyszenia.

  Na czym polega badanie słuchu?

  Badania słuchu mają na celu ocenić funkcjonowanie narządu słuchu. Pozwalają określić, jaki jest jego stan oraz czy wystąpiły ewentualne ubytki, a także określić charakter ich pochodzenia.

  Wyróżnia się:

  • niedosłuch odbiorczy związany z uszkodzeniem ucha wewnętrznego, nerwu przedsionkowo-ślimakowego lub ośrodka słuchu w mózgut,
  • niedosłuch przewodzeniowy związany z zaburzeniem w funkcjonowaniu ucha środkowego i środkowego.

  Wskazania do badania słuchu

  Narząd słuchu jest bardzo ważny, dlatego tak istotne jest, aby dobrze o niego dbać i profilaktycznie monitorować jego stan. Powinny to robić osoby, których prava bezpośrednio związana jest z dźwiękiem, jak operatorzy dźwiękowi, muzycy, dyrygenci. Inne wskazania do wykonania badań słuchu to:

  • problemy z rozumieniem słów podczas rozmowy,
  • niesłyszenie szeptu,
  • podglaśnianie urządzeń wydających dźwięki,
  • głośne mówienie,
  • szumy uszne.

  Rodzaje badań słuchu

  Badania słuchu dzieli się na: subiektywne i obiektywne. 

  Badania subiektywne opierają się na, jak sama nazwa wskazuje, subiektywnej informacji zwrotnej pacjetna dotyczącej stanu słuchu.

  Z kolei badania obiektywne oceniają parametry narządu słuchu bez związku z odpowiedziami pacjetna. Ten rodzaj badań znacznie bardziej sprawdza się, np. w przypadku małych dzieci.

  Do subiektywnych badań słuchu należy:

  • audiometria tonalna jest badaniem, które pozwala na określenie wielkości ubytków w słuchu, a także ich rodzaju. Podczas tego badania używa się dźwięków o danej częstotliwości i natężeniu, na które powinien zareagować pacjent,
  • audiometria mowy - zbliżona do audiometri tonalnej, ale umożlwiająca również ocenę rozumienia słów,

  Do obiektywnych badań słuchu należy:

  • tympanometria ocena stanu ucha srodkowego, która odbywa się bezboleśnie i nieinwazyjnie,
  • badanie otoemisji akustycznych - ocena stanu ślimaka

  Badanie słuchu u dzieci

  Badanie słuchu noworodka przeprowadzane jest jeszcze w szpitalu. Jego celem jest zdiagnozowanie wrodzonych wad słuchu, które występują u 2-4 dzieci na tysiąc noworodków.

  Przesiewowe badanie słuchu, które wykonywane jest u noworodków, co ważne, jest całkowicie bezbolesne oraz bezstresowe dla dziecka. Można je wykonać na dwa sposoby:

  • metodą AOE – to nic innego, jak otoemisja akustyczna, czyli bezbolesny i nieinwazyjny test pozwalający zweryfikować niedosłuch typu odbiorczego. Jego źródłem są zaburzenia pracy ślimaka w uchu wewnętrznym. Podczas takiego badania umieszcza się sondę emitującą cichy dźwięk. Właściwie funkcjonujący narząd słuchu powinien ten dźwięk odbić (emisja zwrotna), co jest rejestrowane przez urządzenie pomiarowe,
  • metodą ABR - (badanie BERA) rejestruje słuchowe potencjały wywołane w pniu mózgu. Zadaniem badania jest sprawdzenie, w jaki sposób mózg reaguje na dźwięk, a także określenie progu słyszenia, jak i stopnia i rodzaju niedosłuchu.

  Badanie słuchu dzieci przeprowadzane w polskich szpitalach są bezpłatne i przeprowadzane w ramach badań przesiewowych.

  Podstawowe badanie słuchu w wieku niemowlęcym, a także szkolnym zwykle wykonuje się metodą audiometrii impedancyjnej. Jego zadaniem jest rejestrowanie wychylenia błony bębenkowej pod wpływem zmian ciśnienia, a także zmiany natężenia dźwięków.

  Badanie to umożliwia diagnozowanie niedosłuchu przewodzeniowego oraz odbiorczego, a także wysiękowe zapalenie ucha środkowego, jak i przebicie błony bębenkowej.

  Jak mobilizować bliznę? 🩹
  Sprawdź!