Znajdź chorobę

Zapalenie mięśnia sercowego - objawy, leczenie

Zapalenie mięśnia sercowego to schorzenie, które objawia się dusznościami, bólem w klatce piersiowej oraz kołataniem serca. Przyczyn choroby jest wiele, jednak najczęściej występujące to: czynniki zakaźne, leki oraz substancje toksyczne. Zapalenie mięśnia sercowego można leczyć przyczynowo lub objawowo - w zależności od przyczyny. Leczeniem zajmuje się specjalista - kardiolog.

Spis treści

Zapalenie mięśnia sercowego to choroba, w której proces zapalny obejmuje komórki mięśniowe, tkankę śródmiąższową (wypełniającą przestrzenie pomiędzy kardiomiocytami) i naczynia serca. Choroba jest niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do poważnego uszkodzenia serca, zaburzeń jego funkcjonowania i niewydolności. Stosunkowo często przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo i bywa nierozpoznawana.

Zapalenie mięśnia sercowego - przyczyny

Przyczyn choroby jest bardzo wiele, może być wywołana przez:

 • czynniki zakaźne,
 • leki,
 • substancje toksyczne,

jak również może wystąpić w przebiegu chorób autoimmunologicznych. Częściej występuje u osób z zaburzeniami odporności.

Zapalenie mięśnia sercowego - czynniki ryzyka

Czynników odpowiedzialnych za wystąpienie choroby można podzielić na dwie główne grupy: zakaźne (infekcyjne) i niezakaźne (nieinfekcyjne).

Czynniki zakaźne mogące wywołać zapalenie mięśnia sercowego:

 • wirusy – są najczęstszą przyczyną choroby. Najbardziej niebezpieczne są wirusy Coxackie B. Ponadto identyfikowane inne wirusy to: Coxackie A, wirus opryszczki, grypy, adenowirusy i echowirusy. Należy pamiętać, że zapalenie mięśnia sercowego może być wywołane przez każdy inny wirus;
 • bakterie – bakterie dostają się do komórek mięśnia sercowego drogą krwi, zatem przyczyną zapalenia mięśnia sercowego może być każda bakteria wywołująca posocznicę. Mogą to być gronkowce, pałeczki jelitowe, paciorkowce hemolizujące grupy A, Borelia burgdorferi, bakterie wywołujące błonicę,kiłę, dur brzuszny, gruźlicę
 • grzyby,
 • riketsje,
 • mykoplazmy,
 • pasożyty: nicienie i obleńce,
 • pierwotniaki: np. Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi.

Czynniki niezakaźne:

 • leki: niektóre antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, przeciwdrgawkowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, diuretyki, pochodne sulfonylomocznika i inne;
 • substancje toksyczne jak kokaina, ołów, arszenik;
 • choroba może wystąpić w przebiegu schorzeń autoimmunologicznych: reumatoidalnego zapalenia stawów, kolagenoz, zapaleń naczyń;
 • po naświetlaniach (radioterapii) śródpiersia;
 • jako idiopatyczne zapalenie mięśnia sercowego.

Zapalenie mięśnia sercowego - objawy

Najbardziej typowe objawy zapalenia mięśnia sercowego to:

 • duszność,
 • ciągłe uczucie zmęczenia,
 • ból w klatce piersiowej,
 • kołatania serca związane z zaburzeniami rytmu.

Przebieg zapalenia mięśnia sercowego bywa bardzo różny. Choroba:

 • może nie dawać żadnych objawów,
 • przebiegać skąpoobjawowo,
 • gwałtownie,
 • a bardzo rzadko może doprowadzać do zgonu.

Często zapalenie mięśnia sercowego poprzedzone jest niewinną infekcją wirusowa górnych dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. Po kilku dniach lub tygodniach zaczynają się pojawiać objawy zapalenia mięśnia sercowego. Pacjent najczęściej już zdążył zapomnieć o niewinnej infekcji, dlatego nie łączy jej z objawami zapalenia mięśnia sercowego.

Początkiem choroby bywa:

 • uczucie ciągłego zmęczenia,
 • złe samopoczucie,
 • apatia,
 • kołatania serca,
 • tachykardia,
 • zaburzenia rytmu.

Uszkodzony mięsień sercowy nie może prawidłowo wykonywać swojej pracy i pojawiają się objawy niewydolności serca. Pojawia się duszność, czyli uczucie braku powietrza. Na początku duszność występuje jedynie w sytuacjach gdy pacjent się zmęczy, natomiast może ulec progresji i występować też w spoczynku.

Innym ważnym objawem choroby jest ból w klatce piersiowej, zazwyczaj niecharakterystyczny. Zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do zaburzeń przewodzenia, zmian odcinka ST-T w EKG z prawidłowym obrazem koronarografii. Chorobę trzeba różnicować z ostrym zawałem serca. Zaburzenia rytmu mogą doprowadzić do nagłego zgonu.Bibliografia

 • A. Szczeklik red.,Choroby wewnętrzne,Medycyna Praktyczna ,Kraków, 2006
 • G. Herold i współautorzy,Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy,PZWL ,Warszawa, 2005
 • M. Beers, R. Porter, T. Jones, J. Kaplan, M. Berkwits,The Merck Manual Podręcznik diagnostyki i terapii. Trzecie wydanie polskie,Elsevier Urban & Partner,Wrocław 2008
Pytanie: Jak często uprawiasz seks?

  codziennie lub prawie codziennie

  kilka razy w tygodniu

  kilka razy w miesiącu

  nie uprawiam seksu