Hepatolog - czym się zajmuje? Co leczy ten lekarz?

Kim jest hepatolog i czym się zajmuje? Jakie schorzenia wchodzą w zakres dziedziny medycyny, nazywanej hepatologią? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziesz w artykule poniżej.
Lekarz hepatolog
źródło:123RF

Spis treści

Kim jest hepatolog?

Hepatolog, zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN, jest lekarzem zajmującym się badaniem przyczyn powstawania chorób wątroby, ich przebiegiem oraz leczeniem. Warto jednak podkreślić, że w Polsce hepatologia nie stanowi odrębnej specjalności lekarskiej, co reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. 

Na próżno jej szukać w wykazie specjalizacji lekarskich, stanowiącym załącznik do wymienionego rozporządzenia. Hepatologia znalazła się jednak na liście tzw. umiejętności lekarskich w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. 

Obok hepatologii znalazło się tam 47 innych dziedzin medycyny, w których lekarz, po odbyciu odpowiedniego szkolenia i zdaniu Państwowego Egzaminu Umiejętności, może otrzymać świadectwo potwierdzające posiadanie danej umiejętności. Co warto podkreślić, program kształcenia w umiejętności hepatologicznej przeznaczony jest dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia we wszystkich specjalnościach lekarskich.

Lekarz od wątroby 

Opisane wyżej przepisy odnośnie specjalizacji i umiejętności lekarskich sprawiają, że pacjenci mają wątpliwości co do tego, jaki lekarz leczy wątrobę. Na forach internetowych dotyczących poradnictwa z zakresu medycyny wielu pacjentów pyta o to, jak się nazywa lekarz od wątroby lub jaki lekarz leczy woreczek żółciowy

Ponieważ hepatologia nie jest odrębną specjalizacją lekarską, leczeniem chorób wątroby w Polsce zajmują się także inni lekarze, mianowicie posiadający specjalizację w chorobach zakaźnych lub gastroenterolodzy. Podsumowując – pacjenci poszukujący lekarza od wątroby oraz woreczka żółciowego, mogą korzystać z usług hepatologa, specjalisty od chorób zakaźnych lub gastroenterologa.

Czym się zajmuje hepatolog? 

Co istotne, wiedza teoretyczna i praktyczna hepatologa różni się od tej zdobytej przez lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych czy gastroenterologii. Wobec tego czym zajmuje się hepatolog?

Zgodnie z programem kształcenia, po zdaniu Państwowego Egzaminu 

Umiejętności z zakresu hepatologii, lekarz posiada następujące umiejętności:

 • samodzielnie diagnozuje i leczy wszystkie typy chorób wątroby, 
 • zajmuje się konsultacją przypadków hepatologicznych dla innych jednostek klinicznych,
 • przygotowuje i prowadzi pacjenta do przeszczepienia wątroby,
 • może opiniować w charakterze biegłego sądowego, wydawać opinie i zaświadczenia,
 • może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, a także kierować zakładem lub inną placówką o profilu hepatologicznym z wyłączeniem pracowni endoskopowych zakładów patomorfologii i zakładów diagnostyki obrazowej,
 • może prowadzić szkolenia z zakresu hepatologii dla innych lekarzy i pracowników medycznych,
 • może kierować badaniami klinicznymi w dziedzinie hepatologii,
 • zajmuje się orzekaniem w chorobach zawodowych oraz może prowadzić konsultacje merytoryczne dot. decyzji finansowanych przez NFZ.

Co leczy hepatolog?

Lista schorzeń wątroby i dróg żółciowych, których leczeniem zajmuje się lekarz z umiejętnością hepatologa jest bardzo długa. Co leczy hepatolog? Z podejrzeniem jakich chorób należy się udać do lekarza posiadającego tę umiejętność? 

Oto wykaz najczęstszych chorób hepatologicznych:

Do jakiego lekarza z wątrobą?

Zgodnie z powyższym, lekarza z umiejętnością hepatologa można nazwać specjalistą od chorób wątroby. Bez wątpienia hepatolog będzie posiadał najbardziej rozległą wiedzę z zakresu schorzeń wątroby i dróg żółciowych. 

Warto jednak podkreślić, że w Polsce niewielu lekarzy posiada świadectwo ukończenia tej umiejętności. Jeśli pacjent nie ma możliwości zapisania się do hepatologa, to do jakiego lekarza z wątrobą powinien się udać? 

W pierwszej kolejności należy skorzystać z usług gastroenterologa, który posiada rozległą wiedzę na temat chorób układu pokarmowego, w tym także schorzeń wątroby. Wyjątek stanowią pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby (WZW), którzy powinni skorzystać z pomocy lekarza specjalisty chorób zakaźnych. 

Potwierdza to zarządzenie prezesa NFZ, zgodnie z którym poradnie hepatologicznie w Polsce powinny być prowadzone przez gastroenterologów, zaś specjaliści chorób zakaźnych powinni zajmować się leczeniem pacjentów chorych na WZW. 

Warto wiedzieć, że chorą wątrobę można także leczyć u internisty, inaczej lekarza chorób wewnętrznych. 

Czytaj też:

Bibliografia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, Dz.U. 2007 nr 124 poz. 867.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1779.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1991.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i dentysty, Dz.U. 2008 nr 58 poz. 351.
 • Program kształcenia w umiejętności hepatologia dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia we wszystkich specjalnościach lekarskich, Warszawa 2012.

Oceń artykuł

(liczba ocen 3)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!