„Epidemia” chorób układu krążenia

Co roku 100 tys. osób przechodzi zawał mięśnia sercowego, a 40% z nich umiera

Tematyka chorób układu krążenia (ChUK) jest istotnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej i władz państwa, ale także dla całego społeczeństwa. Choroby te są przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w Polsce, a przedwczesna umieralność poniżej 65 roku należy do jednej z najwyższych w Europie. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że każdego dnia w naszym kraju z powodu zawału serca umiera 100 osób, a ogółem z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego ok. 500 osób.
Pomimo, że od początku lat dziewięćdziesiątych obserwowana jest tendencja spadkowa umieralności z powodu ChUK, to nadal wskaźniki umieralności w naszym kraju są kilkakrotnie wyższe niż w krajach Europy Zachodniej.

Zobacz: Kto najczęściej zapada na choroby układu krążenia?

Zobacz wideo: Kto jest narażony na choroby układu krążenia?

Szokujące statystyki…
W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia tempo wzrostu umieralności z powodu ChUK w Polsce należało do najwyższych na świecie.
W latach 90. nastąpiło zahamowanie tego niekorzystnego trendu, w kontekście zawału mięśnia sercowego.
Nadal współczynniki umieralności spowodowanej udarami mózgu, należą do najwyższych w Europie i utrzymują się na stałym, wysokim poziomie w przeciwieństwie do krajów wysokouprzemysłowionych


Choroby układu krążenia są też powodem wielokrotnych hospitalizacji, skutkujących pogorszeniem sprawności, a nawet prowadzących do inwalidztwa. Bardzo często obserwuje się pogorszenie stanu psychofizycznego pacjentów. Szacunki wykazują, że u 20-30% osób po przebytym zawale mięśnia sercowego widoczne są wyraźne symptomy depresji.

Polskie problemy związane z ChUK…
•    na choroby serca cierpi ok. 1,5 mln Polaków,
•    8 mln cierpi na nadciśnienie, a co druga osoba nie zdaje sobie sprawy z choroby,
•    co roku przybywa ok. 100 tys. chorych na choroby serca,
•    co roku 100 tys. osób przechodzi zawał mięśnia sercowego, a 40% z nich umiera,
•    ChUK stanowi największą przyczynę hospitalizacji,
•    leczenie stanowi największe obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia,
•    ChUK są częstą przyczyną orzekania o trwałej niezdolności do pracy, a także są przyczyną bólu i cierpienia.
Zatem schorzenia te nie tylko skracają długość trwania życia, ale negatywnie wpływają na jego jakość.


Znaczenie profilaktyki

Profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych stanowią wyzwanie medycyny XXI wieku. Bardzo wiele zależy od poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia. To właśnie zachowania zdrowotne populacji w dużym stopniu odpowiadają za występowanie ChUK. Niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, brak lub zbyt niska aktywność fizyczna, a także czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak trudności ekonomiczne, zmiana warunków życia i wiele innych może wpływać na stan zdrowia współczesnego człowieka. W połączeniu z predyspozycjami genetycznymi, wymienione wyżej czynniki mają wpływ na poziom zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia. Doświadczenia wielu krajów wskazują, że prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych oraz wczesna diagnostyka ograniczają chorobowość i umieralność. Przyczyniają się także do zapobiegania powstawania niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wystąpienia choroby. Zatem w wielu krajach, w tym także w Polsce, powstają liczne programy walki z ChUK, które przynoszą pozytywne efekty.

Polskie programy profilaktyczne w zakresie ChUK:
•    Narodowy Program Ochrony Serca,
•    Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD,
•    NATPOL III PLUS,
•    Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN.

Zobac: 10 przykazań w profilaktyce chorób serca

Pomimo powstawania licznych programów profilaktycznych, świadomość dbania o swoje zdrowie wśród Polaków jest nadal niska, nie mówiąc o podejmowaniu działań prozdrowotnych. Zatem nadal wielkim wyzwaniem w naszym kraju jest profilaktyka.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA